Fruitkweker wil twee windturbines plaatsen op Kestergat

PEPINGEN - Fruitkwerker Koen Bruneel wil samen met de firma Wellwind twee windturbines bouwen op zijn plantage in Kestergat. Dinsdagavond was er een informatieavond waarop een 120 nieuwsgierigen kwamen opdagen ondanks het laattijdig versturen van de uitnodigingen. Er loopt een openbaar milieuonderzoek waarvoor tot 11 april bezwaarschriften kunnen ingediend worden.

De firma Bruneel-Cox uit Rijkevorsel heeft in Pepingen een plantage tussen de Ninoofsesteenweg en de Kestersesteenweg. De firma diende daarvoor bij de provincie aanvragen in voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Koen Bruneel wil in zee gaan met de NV Wellwind die lokale partners zoekt om samen groene stroom op te wekken.  Samen plannen ze twee windturbines op de fruitplantage langs de Ninoofsesteenweg. De turbines zouden maximum 3 Megawatt opwekken, of het verbruik van 3.000 gezinnen en zo 8.000 ton Co2 vermijden. De molens zouden maximum 149 meter hoog zijn. Volgens Wellwind komen de molens op 320 meter van de dichtstbijzijnde woning en is de slagschaduw van de wieken heel beperkt. Door de inplanting zou er geen geluidsoverlast zijn voor de omwonenden. Bruneel en Wellwind hopen de turbines in 2012 in gebruik te nemen.

Enkele aanwezigen op de infoavond vroegen zich af wat het voordeel van de turbines voor de inwoners van Pepingen zal zijn. Volgens Willy Van den Heuvel gaat Wellwind een bedrag op de rekening van het gemeentebestuur storten om er initiatieven mee te nemen rond duurzame ontwikkeling. “Het is ook nog niet uitgemaakt of de elektriciteit gaat geleverd worden aan een gewone verdeler of aan een corporatieve waarin inwoners financieel kunnen participeren”, zegt Van den Heuvel.  

Enkele buren hadden het er moeilijk mee dat de turbines in een mooi gebied zonder industrie en snelwegen komen. Volgens Wellwind brengen die locaties net praktische problemen mee en laat de overheid daarom molens toe op andere plaatsen. Een buur vernam van vastgoedkantoren dat de woningen rond de windturbines sterk in waarde zouden dalen. “Wij weten niet of dat waar is maar vinden wel dat de windturbines zo moeten ingeplant worden dat er geen waardevermindering voor de woningen komt”, zegt Willy Van den Heuvel.

Een buurtbewoner vroeg zich af waarom Koen Bruneel geen windturbines zet op zijn terrein in Rijkevorsel. “We hebben dat vier jaar geleden geprobeerd maar toen bleek dat de molens in een aanvliegroute van een militair vliegveld lagen”, zegt Bruneel.

Het dossier over de milieuaanvraag voor de turbines kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Pepingen. Er kunnen nog tot 11 april bezwaarschriften ingediend worden. Later neemt de provincie een besluit over de milieuvergunning. Er komt ook nog een openbaar onderzoek rond de stedenbouwkundige vergunning.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?