Freddy Sonneville geeft toch weer verkeersles

Meer dan 42 jaar geeft commissaris op pensioen Freddy Sonneville  (75) al gratis lessen om kandidaten voor te bereiden op het theoretisch examen voor het behalen van een rijbewijs. Na de vorige lessenreeks wilde hij er mee stoppen maar de gewezen politieman gaat er op algemene vraag, toch mee door.

Roosdaal is de enige gemeente In België waar reeds meer dan 42 jaar gratis verkeerslessen worden gegeven. Freddy Sonneville  begon daar in 1977 mee, omdat hij merkte dat vele jongeren niet slaagden en al eens zonder rijdbewijs achter het stuur kropen. “Dit wil zeggen dat ik  in mijn loopbaan gedurende twee jaar gratis  heb gewerkt voor de gemeenschap”, stelt Sonneville vast.

“Het theoretisch examen is zeer moeilijk geworden en vele leerlingen hebben problemen om te slagen. Gedurende de 42  jaar, dat ik gratis lessen geef, zijn meer dan 13.000 personen (zowel jong als oud) de gratis lessen komen volgen. Een van de grote oorzaken van verkeersongevallen met vluchtmisdrijf moet, mijn inziens gezocht worden in het feit dat vele jongeren niet meer slagen voor hun examen. Maar geen rijbewijs = geen verzekering”.

Toch niet gestopt

In de gratis lessenreeks tijdens de paasvakantie 2019 waren 200 leerlingen aanwezig. “Ik was toen zinnens om te stoppen  Door de smeekbede van veel jonge mensen en ook het feit dat het lesprogramma ‘Rijbewijs op school’  werd afgeschaft, heb ik beslist van toch verder te gaan met mijn gratis lessenreeksen”, zegt Sonneville. “Wij zijn ook regelmatig gastspreker bij OKRA, Vrouwen met vaart, Femma,  David fonds enz. “

Praktisch:

De lessen vinden plaats in het ontmoetingscentrum Kerkplein, 3 in deelgemeente Borchtlombeek

Start – vrijdag                           25 oktober 2019  van 18h00 tot 21h30

             Maandag                      28 oktober 2019  van 09h00 tot 12h30

             Dinsdag                         29 oktober 2019 van 09h00 tot 12h30

             Woensdag                    30 oktober 2019 van 08h00 tot 10h30

De leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, 17 jaar – geldige I.K en nog geen tweemaal hebben deelgenomen aan het theoretisch examen mogen het examen afleggen

Op woensdag krijgen de leerlingen die aan de voorwaarden voldoen de kans om het examen af te leggen. Gratis busvervoer naar een examencentrum .

Inschrijven via E-mail  freddy.sonneville@skynet.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?