Fotobeschouwingen bij 10 jaar politie Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW - Voor de tiende keer op rij verzamelden  de politiemensen van de zone Sint-Pieters-Leeuw voor het jaarlijkse nieuwjaarseest.  Om dit tienjarig bestaan in de schijnwerpers te zetten, hebben de politiemensen Jean-Pierre Vanoberghen en Sylvain Casteels een fotoreportage van de politiezone gemaakt. 

Jean-Pierre Vanoberghen en Sylvain Casteels omschrijven hun kunstwerk als een korte inkijk, een blitse blik, een kort beeld die toch voldoende kracht in zich draagt om veel te zeggen over de politiezone, haar medewerkers, haar klanten en haar omgeving. De kunstwerken zullen later tot hun recht komen in het nieuw commissariaat.

Jean-Pierre Vanoberghen en Sylvain Casteels zijn twee gepassioneerde amateurfaotgrafen. “We kregen van onze zonechef de opdracht om een fotoboek te maken naar aanleiding van 10 jaar politiezone. Maar wij verkozen om er een fototentoonstelling van te maken. We plaatsen bij iedere foto en trefwoord. De foto en een woord zeggen veel meer. Met een foto kan je een idee laten groeien en een woord laten opkomen. We wilden op een grfische manier een zicht geven op het politiewerk. De foto zijn tijdens onze dienst genomen maar het zijn geen foto’s van interventies”, vertellen Jean-Pierre Vanoberghen en Sylvain Casteels.  

De prachtige foto’s waren te bewonderen op het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van de politie. Ze krijgen later een plaats in het nieuwe commissariaat zodat ze een blijvende tentoonstelling vormen.

Toespraak

Hoofdcommissaris Marc Crispel gaf in zijn toespraak een beschouwing bij een jaar politiewerking.

2011 was het Europees jaar van de vrijwilliger. De Leeuwse politie verstevigde haar werking met drie bijkomende mensen voor techno-preventief advies. Twee behaalden hun brevet in 2011. Ze kregen hun identificatiekaart van de burgemeester.

Ook de korpsdag van 16 september stond in het teken van de vrijwilligheid. 25 vrijwilligers van het  korps boden gedurende een dag hun krachten aan bij het ocmw, Poverello,  Vetas, een thuiszorgdienst en het rusthuis.

2011 was ook het jaar van de structurele partners. We openden mits hun akkoord een pagina op onze site met de vermelding van onze structurele partners. Dit betekent dat we de ketenwerking met die partners zeer hoog in het vaandel dragen, dat zij voor onze zone een bevoorrechte positie innemen.

Operationeel

Tijdens het bedrijfsongeval op de N6, met drie zwaar gekwetsten,  was een moment waar de politie geïntegreerd samenwerkten met de andere disciplines van de gemeentelijke veiligheidcel

Salduz heeft zijn intrede gedaan binnen de zone. “De zone bleef tot nu gespaard van de potentieel tijdverslindende procedure maar dit zal zeker niet uitblijven. Salduz zal het politiewerk niet vereenvoudigen maar hij maakt van de politie wel nog meer een professionele en gerespecteerde organisatie”, zegt zonechef Marc Crispel.

“Naast Salduz was er in 2011 nog zo iemand die we zeker niet wilden ontmoeten. Het is Amok. Deze figuur heeft alle interventietechnieken die gekend waren bij schiet- en andere zware misdrijven zoals in Dendermonde, Noorwegen en recentelijk nog in Luik door elkaar gehaald. Ook daar werden en worden onze mensen in opgeleid. Ook Amok leidt er toe dat de politie een nog meer professionele en gerespecteerde organisatie wordt”, weet Crispel.

De politie wil een lerende organisatie zijn, maar is meer een veranderende, steeds evoluerende organisatie.  Dat bewijst zich door de uitgave van twee nieuwsbrieven. Een nieuwsbrief werd opgestart voor de verbouwingen van ons commissariaat. “De plannen zijn klaar en we hopen dat we snel van start kunnen gaan.  Mede in naam van onze burgemeester hopen we nog dit jaar ons gebouw te betreden”, zegt Crispel.
Een tweede nieuwsbrief werd opgestart als voortgangsrapportage voor de haalbaarheidsstudie tussen de politiezones Beersel, Dilbeek, Halle en Sint Pieters leeuw. Ondertussen is gestart met deze studie.

Ook in 2011 dienden de Leeuwse politie een maatschappelijk verslag in bij het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Dit in het kader van een wedstrijd voor het beste Belgische maatschappelijk verslag. “We hebben de prijs niet gewonnen maar werden wel genomineerd als een organisatie die een leidersrol speelt in maatschappelijke verslaggeving binnen haar sector. Onze politiezone wil hier inspirerend werken voor anderen.”, zegt Crispel trots

De politie heeft ook een aantal denkoefeningen over deontologie achter de rug. De visie over het ontvangen van incentives, geschenken van partners en relaties met particuliere bedrijven werd bij gescherpt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?