Foto-expo 'Inspiring People' in Inkendaal

Nog tot 25 oktober loopt in Revalidatieziekenhuis Inkendaal de foto-tentoonstelling 'Inspiring People'. Iedereen is er welkom om een kijkje te gaan nemen.

Deze fototentoonstelling is het afstudeerproject van fotografe Els Debusscher, die de opleiding fotografie volgde aan het COOVI-instituut in Anderlecht.

Els heeft een reeks portretten gemaakt van mensen die, ondanks het feit dat ze ernstig ziek zijn of een blijvende beperking hebben, een actieve rol opnemen in de maatschappij. In haar fotoreeks toont ze hoe haar modellen een bepaalde hobby of sport uitoefenen of hoe ze hun handicap 'aangrijpen’ om een nieuwe beroepsactiviteit uit te oefenen.

Met deze foto’s wil ze mensen inspireren om hun dromen waar te maken en ondanks hun eventuele beperkingen, toch te doen wat ze graag doen of waar ze sterk in zijn. De fotografe wil ook tonen dat een goede multidisciplinaire revalidatie mensen kan uitdagen om hun grenzen te verleggen en verder te geraken dan ze misschien zelf ooit zouden verwachten.

Bij dit project hoort ook een kalender voor 2020 die te koop wordt aangeboden tegen de prijs van 15 euro. De opbrengst van de verkoop van deze kalender wordt integraal aan Revalidatieziekenhuis Inkendaal geschonken. Het geld zal er gebruikt worden voor de realisatie van het project "DierenThuis", waarbij het de bedoeling is om een ruimte te installeren waar patiënten hun eigen huisdier kunnen ontvangen en vertroetelen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Revalidatieziekenhuis Inkendaal is er immers van overtuigd dat een huisdier een belangrijke rol kan spelen in het revalidatieproces van de patiënt.

Je kan de tentoonstelling bezoeken van maandag tot zondag tussen 14u en 20u en dit tot 25 oktober.

De kalenders die bij deze tentoonstelling horen zijn te koop via Bloemenzaak Puur Passie in Tollembeek, bij het onthaal van Revalidatieziekenhuis Inkendaal of via els.debusscher@telenet.be .


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?