Fluohesje voor alle Affligemse schoolkinderen

Het gemeentebestuur van Affligem schenkt alle 1.350 kleuters en leerlingen van de lagere school een fluohesje dat ze in de klas met leuke textielstiften kunnen personaliseren. "Met deze actie willen we de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer onder de aandacht brengen. Al te vaak merken we dat de zwakke weggebruiker hier te weinig rekening mee houdt, terwijl het een kleine moeite is die een groot verschil kan maken", klinkt het.

Affligem heeft een actief scholenoverleg. Daarin vergaderen de directies van alle Affligemse scholen samen met de gemeente, politie en verschillende gemeentediensten. Veiligheid is een steeds terugkerend item. Schepen Herman Steppe licht toe: “Vanuit het scholenoverleg willen we met kleine zaken een verschil maken. Tijdens onze vergaderingen kunnen we het mobiliteitsvraagstuk niet oplossen, maar we kunnen wél werken aan bewustmaking en preventie. Met deze actie willen we de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer onder de aandacht brengen. Al te vaak merken we dat de zwakke weggebruiker hier te weinig rekening mee houdt, terwijl het een kleine moeite is die een groot verschil kan maken.”

Schooltoneel

Vanuit het scholenoverleg worden trouwens nog meer acties gepland: in januari en februari organiseren ze samen met de politie een cursus gemachtigd opzichter voor leerkrachten en vrijwilligers en in de maand april worden alle leerlingen getrakteerd op gratis schooltoneel dat dit jaar in het thema verkeersveiligheid staat. Dit komt bovenop de reeds lopende acties: de zoen- en vroemzones aan de scholen, een katern rond verkeersveiligheid in Affligem Gespot, de verkeerspalen aan de scholen, strapdag en Ronde van Affligem. Eerstdaags gaat ook het nieuwe reglement rond de schoolstraat aan de Klimming van kracht.

Oproep

Schepen Steppe roept ook de ouders op: “Geef het goede voorbeeld en draag samen met je kind een fluo hesje, opdat alle Affligemnaren beter zichtbaar zouden zijn in het verkeer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?