Financiële situatie Haviland

ZELLIK - Het Directiecomité van Haviland besprak tijdens haar vergadering van 12 januari 2012 het  resultaat op 30 november 2011 alsmede de financiële situatie van de intercommunale. Vanuit de vaststelling dat over het laatste – de financiële situatie van Haviland – tal van verschillende verhalen bestaan, houdt het directiecomité eraan een en ander in een juist perspectief te plaatsen.

In het licht van wat hierna volgt houdt het directiecomité eraan te benadrukken dat de creatie van de afvalintercommunale WBnet  - de fusie van Interza en Incovo en de overname van de afvalactiviteiten van Haviland - geen operatie was om Haviland financieel te redden.

Op 31 december 2009 bedroeg de totale leningslast van Haviland 92 miljoen euro. Haviland had daarnaast een bedrag van 11,3 miljoen euro aan beschikbare middelen. De verhouding eigen middelen t.o.v. vreemde middelen was op dat ogenblik totaal scheefgetrokken.

In haar beleidsplan tot 2012 werd wat de leningslast betreft uitgegaan van volgende objectieven:

  • op einde 2010 een vermindering van de leningslast tot 75 miljoen euro,
  •  op 31 december 2011 een vermindering tot 65 miljoen euro
  •  om op einde 2012  te komen tot een nog openstaande leningslast van 56 miljoen euro.

Op 31 december 2010 was de uitstaande leningslast van Haviland teruggebracht tot 69,5 miljoen euro en bedroegen de liquide middelen 9 miljoen euro. De leningslast werd dus in 2010 met 22,5 miljoen euro afgebouwd zonder de liquide middelen dramatisch te verminderen. Het vooropgestelde objectief van een leningslast van 75 miljoen werd toen ruimschoots in positieve zin overschreden.

Op basis van het resultaat op 30 november 2011 verwacht het Directiecomité van Haviland dat de uitstaande leningslast op 31 december 2011 nog 63,2 miljoen euro zal bedragen, wat opnieuw veel beter is dan de vooropgestelde 65 miljoen euro. In dezelfde periode werden ook bijkomende verbrandingsrechten ten belopen van 3 miljoen euro aangekocht, waarvoor een bijkomende lening werd aangegaan. De liquide middelen zullen per 31 december 2011 11 miljoen euro bedragen wat een toename met 2 miljoen euro betekent ten opzichte van het resultaat op 31 december 2010.

Op basis van de cashflow-planning die voor 2012 gemaakt werd, verwacht het Directiecomité de schuldenlast in 2012 te kunnen terugbrengen tot 53 miljoen euro. Daarbij is de verwachting dat de liquide middelen in dezelfde periode zullen stijgen naar 15 miljoen euro. Daarbij mag echter niet vergeten worden dat op dat ogenblik ongeveer 20 miljoen van de leningslast betrekking heeft op de aankoop bij Indaver van de verbrandingsrechten voor afval voor de deelnemende gemeentes. Deze lening werd daarom integraal gewaarborgd door de deelnemende gemeentes.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?