Fietsersbond telt de fietsers in Halle

HALLE - Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september vindt de allereerste FietsTelweek plaats. Een week lang telt elke fietser én fietskilometer in Vlaanderen. De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen, dat hiervoor een brede groep partners mobiliseerde. Met een gratis app en fietstelpunten over heel Vlaanderen wil Fietsberaad Vlaanderen meer te weten komen over de Vlaamse fietsers om zo een beter fietsbeleid te stimuleren. Ook Fietsersbond Halle doet mee.

Alsmaar meer Vlamingen springen op de fiets, zowel in hun vrije tijd als voor woonwerkverkeer. Toch weten we heel weinig over de Vlaamse fietser. Nog nooit is het fietsgebruik en -gedrag van de Vlaming grondig in kaart gebracht, laat staan gedigitaliseerd. Daar moet de allereerste FietsTelweek verandering in brengen.

De politie en de stadsdiensten van Halle beschikken momenteel niet over telslangen om automatisch het aantal fietsers in kaart te brengen. Omdat Halle niet mocht ontbreken, heeft de Halse Fietsersbond het initiatief genomen om met een aantal vrijwilligers manueel tellingen uit te voeren.

Op donderdag 17 en vrijdag 18 september worden de fietsers op de Bospoortbrug en aan de Ninoofsesteenweg (kruispunt met A. De Maeghtlaan) tussen 7 en 9 uur ’s ochtends geteld. Deze gegevens zullen vervolgens doorgegeven worden aan Fietsberaad Vlaanderen en komen in een opendataplatform over fietsgebruik. Dat zal een schat aan informatie opleveren voor alle betrokkenen in het fietsbeleid. Wout Baert, coördinator Fietsberaad Vlaanderen: ‘Inzicht over aantallen, veel gebruikte of te mijden trajecten, snelheden, herkomst en bestemming van fietsers kunnen helpen om fietsers beter te begrijpen en het fietsbeleid verder te verfijnen.’

Fietsers kunnen ook zelf meewerken aan de FietsTelweek door hun eigen fietsgedrag te registreren met hun smartphone. De gratis FietsTelApp is beschikbaar in de App Store en Google Play. Deze app brengt het aantal fietskilometers en de gevolgde routes in kaart en vertaalt die naar nuttige informatie voor de fietser zoals de impact op mobiliteit, gezondheid en klimaat. Fietsers kunnen via de app ook deelnemen aan een grote fietswedstrijd waarin ze het, alleen of in groep, tegen mekaar opnemen om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Elke dag vallen er prijzen te winnen en op het einde van de FietsTelweek wordt in elke provincie een groepswinnaar beloond. De Universiteit Gent zorgt voor de wetenschappelijke begeleiding van het project.

Het is de bedoeling dat dit initiatief, dat over heel Vlaanderen en Nederland loopt, regelmatig zal herhaald worden. Fietsersbond Halle roept de stad Halle dan ook op om de nodige apparatuur aan te schaffen zodat in de toekomst vaker en automatisch fietsers geteld kunnen worden. Op deze manier kunnen fietsbewegingen beter in kaart gebracht worden, zodat het beleid beter kan afgestemd worden op de noden van de fietsers.
Meer info over de Vlaamse fietstelweek: www.fietstelweek.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?