Fietsersbond niet zo enthousiast over meerjarenplan voor fietsinfrastructuur

Het Fietsinvesteringsplan dat de Vlaamse minister van Mobiliteit deze ochtend lanceerde, is door de Fietsersbond niet zo warm onthaald. Volgens de vereniging die de belangen van de fietsers behartigt, is het plan ontoereikend als Vlaanderen de weekendfietser ook tijdens de week wil laten fietsen. Het budget voor het meerjarenplan van 300 miljoen euro blijft voor de Fietsersbond laag als je het vergelijkt met andere fietssteden en fietsregio’s.

In een mededeling laat de Fietsersbond weten dat het bedrag van het meerjarenplan “ontoereikend is om het grote aantal Vlamingen die graag zou willen fietsen maar dat nog niet doet, op de fiets te krijgen.”

Natuurlijk zijn ze wel blij dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een inspanning levert om de missing links op fietswegen weg te werken. Ze begrijpen ook ten volle dat de klemtoon van het plan op de Vlaamse ruit ligt, dat is een gebied dat wordt begrensd door Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven. Hier bevinden zich namelijk de meeste fietsers.

Checken

De Fietsersbond achtte het nodig om de plannen te factchecken. Volgens de mededeling van de Fietsersbond zijn “een deel van de investeringen al eerder aangekondigd en kan een ander deel niet meteen gezien worden als pure fietsinvesteringen. Als een gewestweg heringericht wordt, is het namelijk logisch dat men dan ook een nieuw fietspad voorziet. Bestaande plannen worden nu gewoon op een rijtje gezet en aangevuld met nieuwe plannen.”

Maar wat beveelt de Fietsersbond dan aan?

  • Eerst en vooral zijn ze voorstander van een mobiliteitsvisie die is uitgewerkt in samenspraak met alle betrokken ministers en overheden.
  • Verder is de vereniging voorstander van een verhoging van het jaarlijks bedrag dat naar fietsinvesteringen gaat.
  • Ten derde raden ze aan om een lijn met “fietsinvesteringen” of “fietsbeleid” in de begroting in te voegen zodat de ambitie duidelijk wordt en de investeringen traceerbaar worden.
  • Tot slot zou de Fietsersbond graag een verdere uitbreiding van de fietsafdelingen van zowel MOW (Departement Mobiliteit en openbare werken) als AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) zien.

Lees hier het artikel waarin Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, zijn plan voorstelt


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?