Fietsersbond Halle voert actie voor meer veiligheid

Fietsersbond Halle roept iedereen op om op zondag 27 september de fiets te nemen en post te vatten op de Grote Markt om 11 uur, en dit in het kader van de actie rond fietsveiligheid. "Respecteer de corona maatregelen en draag zeker een mondmasker. Laat je gedurende 1 minuut horen via je fietsbel, gevolgd door een minuut stilte", roept de organisatie op.

Waarom nu, waarom zondag?

"Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn", aldus de Fietsersbond. "Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen."

"Sinds we op 1 september blij zijn dat we terug naar school kunnen fietsen, stellen we in Halle vast dat het opnieuw bijzonder druk is, zowel onderweg naar als in de schoolomgevingen. Een drukke mix van openbaar vervoer, heel veel auto’s en helaas ook erg veel werfverkeer. We willen met onze actie iedereen wakker schudden: het dramatische ongeval in Zwevegem waarbij een 12-jarig meisje op 100m van de schoolpoort onder een vrachtwagen belandde is geen ver-van-ons-bed gebeurtenis. Ook hier doen er zich elke dag gelijkaardige gevaarlijke situaties voor."

De Fietsersbond roept verder op :

"Aan alle weggebruikers: heb aandacht voor elkaars veiligheid. Geef elkaar ruimte. Communiceer hoffelijk. Respecteer elkaar.

Aan alle betrokken overheden (gewest en lokaal) en administraties: maak werk van een veilige infrastructuur en probeer vrachtverkeer en werfverkeer buiten de schoolomgeving te houden tijdens de schoolspits. We zijn blij met de aandacht voor fietsers en de introductie van de fietszone in ons centrum. Maar we vragen nu aandacht voor veilige fietsroutes naar en rond alle scholen in Halle. In het belang van onze meest kwetsbare weggebruikertjes.

Aan de ordediensten: kijk aandachtig en streng toe tijdens de schoolspits en treed op indien een gevaarlijke situatie ontstaat.

We willen nu echte acties om eindelijk veilig te fietsen, dus allen aanwezig met de fiets nu zondag 27 september om 11.00 uur op onze Grote Markt."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?