Fietsersbond brengt verkeer mee in kaart metTelraam-project

Binnenkort heeft Halle een netwerk van 20 Telramen, dankzij geëngageerde burgers en een steuntje in de rug van Fietsersbond Halle. Telraam is een ​citizenscience​ ofburgerparticipatieproject waarbij burgers met een klein toestelletje aan hun raam het verkeer kunnen analyseren. Op die manier kan "buikgevoel" over verkeer gestaafd worden met metingen.

Er komen 17 nieuwe Telramen bovenop de 3 reeds aanwezige Telramen in Halle, deelsmee gefinancierd door Fietsersbond Halle. Dit geeft een eerste netwerk van meetpunten waar het aantal voertuigen en de snelheid van het verkeer gemeten wordt. Ook zwaar vervoer, voetgangers en fietsers worden geteld. Zo krijgen zowel burgers als stadsdiensteninzicht in verkeersstromen, knelpunten en sluipverkeer.“

Dat er iets moet veranderen aan onze mobiliteit, staat vast. Maar hoe kunnen we iets veranderen waarvan we het fijne nog niet weten?” zegt Lesley De Cruz, voorzitter vanFietsersbond Halle. “Het Leuvense project Telraam biedt een antwoord op deze vraag, op een manier die de burger betrekt en een open dialoog aanmoedigt.”

“Met de gegevens van de Telramen kan je de invloed van werkzaamheden en omleidingen op de verkeersstromen in kaart brengen. Op langere termijn kan het effect van een stimulerend fiets- en voetgangersbeleid gemeten worden," legt De Cruz uit.

Ze gaan ook de gevoelige thema’s niet uit de weg. “Er komt ook een Telraam in de voetgangerszone van de Basiliekstraat. Dan weten we eindelijk hoeveel daar écht gefietst wordt!”

De Telraam-toestellen meten het verkeer aan de hand van een lage-resolutiecamera. De beelden van deze camera worden bovendien in het toestel zelf verwerkt en niet gedeeld,waardoor de privacy gegarandeerd blijft. De Telramen worden door de deelnemers in elkaar geknutseld tijdens een workshop, die wegens de corona-maatregelen online zal plaatsvinden.

"We zien deze 20 telramen als een pilootproject, als eerste aanzet naar een fijnmazignetwerk van Telramen. Dit kan Halle als smart city op de kaart zetten," besluit De Cruz.

Andere steden met een uitgebreid Telraam-netwerk zijn o.a. Leuven, Brussel, Antwerpen,Gent, Aalst en Kortrijk.

De statistieken van de bestaande Telramen in Halle en elders kunnen door iedereen geraadpleegd worden op ​www.telraam.net​. De nieuwe telramen zullen er in september ook te raadplegen zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?