Fietsersbond begrijpt fietsverbod op Klarabrug niet

Sinds 6 mei prijken er op de nagelnieuwe Klarabrug bordjes die fietsers aanmanen om af te stappen. “Als late aprilgrap kan dit wel tellen. Een gloednieuwe fiets- en wandelbrug met een royale breedte van 4 meter, die door de Stad Halle pardoes gedegradeerd is tot voetgangersbrug. Onbegrijpelijk is dat”, zegt Lesley De Cruz, voorzitster van de Halse Fietsersbond. Maar het gegeven dat de Klarabrug een exclusieve voetgangersbrug zou worden stond blijkbaar al gestipuleerd op het protocol dat in 2014 al door de Halse gemeenteraad werd goedgekeurd.

"De situatie voor fietsers én voetgangers is elders veel onveiliger, zoals in de August Demaeghtlaan, maar daar wordt weinig aan gedaan. In plaats daarvan worden de kwetsbare weggebruikers tegen elkaar opgezet. Dat helpt niemand vooruit", gaat Lesley De Cruz verder.

Onbegrijpelijke degradatie

De beslissing van Stad Halle om de brug te degraderen tot wandelbrug is ook zuur voor de Vlaamse Waterweg. Die liet immers een heel brede fietsbrug ontwerpen met een toegangshelling op de Willamekaai van 4 meter nuttige breedte. Er werd zelfs een bocht gemaakt in de brug naar de toegangshelling om een vlotte doorstroming van fietsverkeer te garanderen. Extra uitgaven, die nu geld in het water blijken.

Lees verder onder deze foto

“Al jaren keken we reikhalzend uit naar de beloofde fiets- en voetgangersbrug. Eindelijk een directe aansluiting van de St-Rochuswijk en het station naar het stadscentrum!," vervolgt de voorzitster. "Dat de brug nu enkel door voetgangers gebruikt mag worden, is dan ook een slag in het gezicht van de fietsende Hallenaren. En dat zijn er steeds meer.”

Elders in Halle delen fietsers en voetgangers zonder problemen dezelfde ruimte. Minder dan 1% van de ongevallen met voetgangers worden veroorzaakt door fietsers. De meer dan 99% andere zijn door auto’s en vrachtwagens, vaak door onaangepaste infrastructuur.

No velo zone

“Er komen alsmaar meer plaatsen bij waar je als fietser niet mag komen: ‘no velo zones’. Na de Basiliekstraat, de Arkenvest en de Willamekaai, nu de Klarabrug”, merkt De Cruz op. “Tegelijk mogen er wel nog auto’s door smalle en drukke winkelstraten zoals de Ninoofsesteenweg en de Volpestraat rijden. Wie ziet daar de logica in? ”

Veilig fietsen

Stad Halle maakt kleine stapjes richting fietsvriendelijke stad, met maatregelen zoals de fietszone in het centrum. “Maar er is nog een lange weg te gaan”, zegt De Cruz. “Er moet echt fors meer geïnvesteerd worden in veilige en comfortabele fietsroutes voor jong en oud.  Vandaag vindt slechts 27% van de inwoners het veilig fietsen in Halle, ver onder het Vlaamse gemiddelde van 52%. Het werk van het stadsbestuur is pas gedaan als ze hun 10-jarige zoon of dochter met een gerust hart naar school zouden laten fietsen.”

Al in 2014 goegekeurd

Bram Vandenbroecke: “Als schepen van mobiliteit zie ik mij genoodzaakt te reageren op de berichtgeving van de Fietsersbond Halle. De concrete aanleiding hiervoor is het pleidooi van de Fietsersbond om fietsen toe te laten over de Klarabrug. Via onderstaande link maakte men een vergelijking tussen de brede wandelbrug en de smalle fietspaden langsheen de August Demaeghtlaan.”

https://photos.google.com/share/AF1QipN6BPFgHtFZMIWQc_Z6AwWnm-fUKFUQw_FoUfq_4EzoNoIUHtPd1oTZMm_pIMaulg?key=UXJVb3lEZThLbjV1bU9BVTVacDBRckNnZ2poQ0tn

“Voor alle duidelijkheid: in de fotomontage verwijst men enerzijds naar een gewestweg  en anderzijds naar een brug die eigendom is en gefinancierd werd door de Vlaamse Waterweg.  Een niet onbelangrijke nuance. Het lijkt me dan ook logisch dat de Fietsersbond met zijn voorstellen gaat aankloppen bij de bevoegde instanties.”

“Toch wil ik als schepen van mobiliteit van onze stad graag wat duiding geven.  Het gegeven dat de Klarabrug een exclusieve voetgangersbrug zou worden stond al gestipuleerd op het protocol dat in 2014 al door de Halse gemeenteraad werd goedgekeurd.”

“Fietsen op de Klarabrug kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Vooral ter hoogte van de aansluiting op de Willamekaai. Omwille van de werken aan de Zuid- en Zennebrug is er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk in de Willamekaai. Ook het vrachtverkeer met bestemming Denayer en Delhaize maken gebruik van deze Willamekaai. Fieters die net de steile helling van de Klarabrug verlaten hebben, zouden wel eens kunnen verrast worden door dit verkeer met alle gevolgen van dien. Het is net om die reden dat de Vlaamse Waterweg er bij de fietsers heeft op aangedrongen om de brug over te steken met de fiets aan de hand.”

“De Fietsersbond heeft zijn rol te spelen en bekijkt de situatie natuurlijk vanuit zijn standpunt. Maar mocht er een voetgangersbond bestaan, hadden die ongetwijfeld een pleidooi gehouden voor de bestaande situatie. Vooral omdat de brug over de sporen (die overgaat in de Klarabrug) bijzonder smal is. Reizigers die de perrons verlaten hebben door de perronwanden ook geen zicht op aanrijdend fietsverkeer.  Rekening houdend met al deze aspecten vind ik het geen opportuniteit, laat staan een veilige oplossing.”

“Gelet op:

  • De afspraken volgens het protocol van 2014 dat stelt dat de Klarabrug louter een voetgangersbrug is
  • De brug eigendom is van de Vlaamse Waterweg
  • De Klarabrug inderdaad een brede brug is maar het verlengde over de sporen is dat niet
  • Dat de Willamekaai deel uitmaakt van het huidige circulatieplan

vind ik het zelf vandaag allerminst een opportuniteit om op deze vraag in te gaan.”

“Bovendien wil de Vlaamse Waterweg op termijn ook de Bospoortbrug vernieuwen.  Door de realisatie van de Zuidbrug zal de vernieuwde Bospoortbrug bovendien voorbehouden blijven voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.  M.a.w.: op termijn komt er een oplossing die ook veiliger is. De Bospoortbrug sluit immers naadloos aan op twee fietsstraten: de Basiliekstraat en de Parklaan.”

“Maar zover zijn we nog lang niet. Maar ook hier ligt de regie en de realisatie in handen van de eigenaar: de Vlaamse Waterweg. En op het moment dat de werken aan de Bospoortbrug zouden aanvatten en deze dus uit roulatie zou gaan…dan is er een andere situatie en sluit ik niet uit dat wij als stadsbestuur (mocht ik op dat moment nog schepen zijn) er op zouden aandringen om fietsers het alternatief van de Klarabrug te geven daar zij geen gebruik kunnen maken van de Bailybrug”, aldus Bram Vandenbroecke.

Ingezonden foto's


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?