Fietsers hebben genoeg van het (niet zo) fijn stof

VLAANDEREN - De afgelopen dagen kreunde België weer onder veel te hoge waarden aan fijn stof. Ondanks het mooie weer was het dus niet voor iedereen even leuk om buiten te komen. Vooral zieken, jonge kinderen en ouderen hebben last van de ongezonde lucht. Deze luchtvervuiling kost ruim een jaar van het leven van elke Belg.

“Ook fietsers lijden onder het fijn stof”, zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond. “De gezondheidswinst die we maken door te fietsen, wordt deels tenietgedaan door de ongezonde lucht. Bovendien worden mensen met gezondheidsproblemen bij fijn stof afgeraden om inspanningen te doen en de fiets te nemen, terwijl zij vaak net een fietstochtje nodig hebben. Het lijkt wel alsof we in de omgekeerde wereld leven.”

De Fietsersbond stelt dat de fiets de enige oplossing is voor de milieu- en gezondheidsproblemen.

De overheid moet in de eerste plaats werken aan de luchtkwaliteit in de zones waar mensen wonen, leven en werken. Daarom moet men het oneigenlijke dieselgebruik aanpakken. Vele korte verplaatsingen gebeuren met dieselvoertuigen, en die zijn daar absoluut niet voor geschikt. Voor deze verplaatsingen kiest men beter voor een minder vervuilend voertuig, zoals de fiets.

Bovendien moeten de gewestelijke en federale regering werk maken van een coherent fiscaal mobiliteitsbeleid. Federale CO2-kortingen voor dieselvoertuigen bevorderen de verkoop van deze wagens met de slechte luchtkwaliteit als gevolg. De recente invoering van een nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV) in Vlaanderen focust eens te meer op CO2-uitstoot en laat de uitstoot aan fijn stof ongemoeid. De Fietsersbond waarschuwt dat de invoering van de jaarlijkse autobelasting dezelfde richting dreigt uit te gaan.

Daarnaast is er nood aan een wetgevend kader rond milieuzones. In Duitsland slaagt men erin om de stadskernen leefbaar te houden door er een portie gezonde lucht te garanderen. In België zijn net de steden de plaatsen met de slechtste lucht. Brussel, Gent en Antwerpen gaan per jaar meer dan een maand gebukt onder een dikke smoglaag.

Naast een aantal maatregelen om het autoverkeer te verminderen, is er tenslotte nood aan maatregelen die het fietsen stimuleren. De extra belastingen op autobezit en -gebruik moeten gecompenseerd worden door belastingsverlagingen zodat de totale belastingdruk niet stijgt. Zo krijgen ook fietsers elke maand meer op hun bankrekening. Op die manier wordt fietsgebruik gestimuleerd en niet langer fiscaal afgestraft. “Als fietsgebruik beloond wordt, krijg je automatisch meer fietsers”, besluit Roel De Cleen van de Fietsersbond.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?