Festivhalle stopt ermee

De organisatie van Festivhalle laat weten dat er voorlopig geen volgende editie van Festivhalle komt. Tijdsdruk, te magere subsidies, strengere reglementeringen, duurdere onkosten enz. hebben tot deze beslissing geleid.“Na 15 mooie edities en onvergetelijke herinneringen, hebben we beslist om er op dit hoogtepunt mee te stoppen.  Een aantal factoren doen ons vrezen dat we het bereikte niveau niet meer op een optimale en even professionele manier kunnen garanderen, dus eindigen we liever in schoonheid!”, zegt Sebbe Raemdonck voor VZW Rock Monsieur.

Organisatie

De organisatie van Festivhalle is met de jaren steeds complexer geworden: het is niet zomaar een tent opstellen en een paar bandjes boeken..  Er komt heel wat bij kijken, zowel logistiek, artistiek en financieel alsook de veiligheid, vergunningen, vrijwilligers, sponsors,… Met een ploeg van 11 vaste leden werd er jaar na jaar van november tot september om de 14 dagen vergaderd om alles tot in de puntjes voor te bereiden.  Al werd de ploeg af en toe versterkt door een frisse wind, voelde men dat er bij sommige leden meer vrije tijd opgeofferd werd dan verwacht en/of gehoopt.  “Wat mij betreft, als voorzitter, was het vaak een full-time job die ik met veel plezier en passie heb vervuld.  Maar wanneer er proportioneel gezien te weinig financiële steun komt van een (wat volgens velen) logische kant zou zijn, stemt dat tot nadenken”, zegt Sebbe Raemdonck.

Financieel avontuur

Het kostenplaatje van een festival is een heel avontuur en niet zonder risico’s.  “In 2019 hebben we afgeklopt op net geen 203.000€.  Festivhalle is intussen al jaren financieel gezond maar het verzamelen van de fondsen is niet altijd evident.  Om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen, steunden we op 4 verschillende kanalen.  

  1. Sponsoring: we kunnen gelukkig al vele jaren op een groot aantal trouwe partners rekenen. Dankzij hun steun hebben we Festivhalle kunnen laten uitgroeien tot wat het is. Zowel de sponsors als de bedragen zijn variabele elementen die dan ook voortdurend bijgehouden moeten worden.
  2. Drankinkomsten, het meest onzekere van al: sterk afhankelijk van het weer, de opkomst, de programmatie, andere evenementen in de buurt,… Kortom, zeer veel externe factoren waar wij zelf geen vat op hebben. Bovendien is onze inkom gratis waardoor wij geen enkel zicht hebben op de verwachte opkomst. “
  3. Subsidies:

-In 2019 mochten we een mooie subsidie van Vlaanderen ontvangen. Helaas komt de toekomst van die bijdrage in het gedrang gezien de besparingsvoorstellen van de nieuwe Vlaamse regering.

-De stad Halle is sinds het ontstaan van Festivhalle een goede en behulpzame partner.  De samenwerking met de verschillende stadsdiensten, veiligheidsdiensten, schepenen,… was enorm hartelijk, trouw, constructief en professioneel.  De logistieke steun die we van de stad kregen was optimaal maar helaas was de financiële bijdrage ver ondermaats.  Voor de laatste samenwerkingsovereenkomst (2014-2019) werd onze subsidie gehalveerd naar 2000€. Dit bedrag betekende in 2019 nog geen 1% van de totale begroting. “

  1. Vorst Nationaal:

“Om extra geld in het laatje te brengen, staan we als organisatie samen met een trouwe ploeg geregeld achter de tapkranen van deze concertzaal. Initieel bedoeld om onze financiën op te krikken in afwachting van de hopelijk gunstigere samenwerkingsovereenkomst (2020-2025) met de stad. “

 “In 2020 hoopten we dan eindelijk een volwaardige subsidie van de stad Halle te krijgen maar dat bleek anders.  Het schepencollege besliste in december om onze toelage niet te verminderen, maar ook niet te verhogen.  Die beslissing doet ons helaas vermoeden dat (ondanks de goede relatie met de stad) Festivhalle niet ernstig genoeg genomen wordt. Dankzij het festival wordt de stad nochtans regionaal op de kaart gezet. Het brengt duizenden mensen bij elkaar in Halle en het slaagt erin grote nationale en internationale artiesten gratis naar de stad te lokken.  Behalve het feit dat deze beslissing zeer teleurstellend en ontmoedigend is, wordt de druk om de nodige financiële fondsen alweer uit andere kanalen te halen té groot. “

Zie ook: Stad betreurt beslissing

Nieuwe regeltjes

De algemene regelgeving wordt er niet simpeler op.  “Zo is het inzetten van vrijwilligers, wat op zich al een hoop toelatingen en papierwerk met zich meebrengt, een perfect alternatief voor organisaties om kosten te drukken. Gemiddeld hebben we steeds kunnen rekenen op zo’n 170 vrijwilligers per editie! In 2019 werd de reglementering rond vrijwilligers alweer verstrengd waardoor we verplicht werden extra veiligheidsagenten in te huren om bepaalde posten te bemannen en functies te vervullen. Enkel en alleen deze nieuwe reglementering heeft ons in 2019 al meer dan 6000€ (excl. BTW) extra gekost. “

“Verder wordt alles steeds duurder en dan hebben we het nog niet over Sabam. Persoonlijk vind ik dat Sabam niet aan de organisator gefactureerd zou moeten worden maar wel aan de performers.  Men kan het vergelijken met een zak pasta kopen: je betaalt aan de kassa en gaat naar huis maar vóór dat je het mag opeten moet je nog eens 1€ extra betalen aan de uitvinder van het recept.  Stel u voor, dat houdt geen steek. “

 Toekomst

“Momenteel sluiten we niet uit dat er nog iets georganiseerd wordt vanuit de VZW Rock Monsieur.  Wat en wanneer dit zou kunnen, weten we nog niet.  Eerst en vooral gaan we verder met de voorbereidingen van onze jaarlijkse Kwizzewis dat doorgaat op 17 april in cc ‘t Vondel en ons bedankingsfeest voor de vrijwilligers en partners van 2019. Voor de liefhebbers van ARTIEST is er voorlopig nog geen paniek nodig aangezien er net een nieuw brouwsel gebotteld werd. “

“Trots en met opgeheven hoofd breien we nu een eind aan het mooie dat we opgebouwd hebben.  Festivhalle is de laatste jaren uitgegroeid tot een middelgroot, geliefd mainstream stadsfestival dat tot 10000 bezoekers lokte over 2,5 dagen, allemaal gratis en voor niks!  En daar zijn en blijven we fier op. We brachten zowaar 228 nationale en internationale artiesten naar het Possozplein en De Leide.  

We willen graag iedereen bedanken die Festivhalle mede mogelijk heeft gemaakt: de stad Halle, alle vrijwilligers, sponsors, leveranciers, artiesten en boekingskantoren.  In het bijzonder Peter Geeraerts, Marc De Coster, Benny Ceurens en Werner Dewachter”, aldus Sebbe Raemdonck, in opdracht voor VZW Rock Monsieur


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?