Feest van de Vrijwilliger in het provinciedomein Huizingen

Het gemeentebestuur van Beersel nodigde zoals ieder jaar zijn vrijwilligers uit op het jaarlijkse vrijwilligersfeest in het provinciedomein van Huizingen. Met het vrijwilligersfeest wil het bestuur de mensen die zich dag in dag uit vrijwillig inzetten voor het verenigingsleven, in de vrijetijdssector of in sociale sector, op een gepaste manier danken.

Tijdens een optreden en bij een hapje en drankje kunnen de vrijwilligers de banden aanhalen en napraten over het voorbije seizoen. Tijdens deze editie zorgde Arjaun voor de muzikale ambiance. Het feest werd afgesloten met een receptie.

Het vrijwilligersfeest is ook de gelegenheid waarop de Cultuurraad de prijs ‘Cultuur op Spoor’ uitreikt. Met deze prijs beloont de Cultuurraad sinds 2012 Nederlandstalige inwoners van de gemeente of verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad, die zich in de gemeente verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel of sociaal cultureel vlak.

Dit jaar werd de prijs door René Onkelinx, voorzitter van de Cultuurraad, overhandigd aan Piet Onnockx omwille van zijn jarenlange inzet en engagement in het Beersels verenigingsleven, en meer bepaald in de milieusector.In 1977 werd Piet natuurgids en sindsdien zet hij zich met veel gedrevenheid in als vrijwilliger voor de Beerselse natuur. Ook als zanger bij het Sint-Ceciliakoor van Dworp is hij al jarenlang een vaste waarde. Met de vereniging Natuurpunt Beersel, waarvan Piet in 1992 voorzitter is geworden, werden meerdere waardevolle natuurreservaten aangekocht. Zo staat Natuurpunt Beersel in voor het beheer van het Kesterbeekmoeras, de Rilroheide en de Weikes.

Als voorzitter van de milieuraad, ondertussen al 23 jaar lang, lag hij mee aan de basis van het landschapsproject Land van Teirlinck, dat de open ruimte vastlegt voor de toekomst, van de grens met Linkebeek over de Meigemheide en het Krabbos tot aan het Hallerbos.

Als vrijwilliger bij de natuur- en milieu-educatieve dienst (NME) van Destelheide laat Piet de groepen die er verblijven op een boeiende manier kennismaken met de natuur. Als natuurgids en paddenstoelenkenner vinden we hem regelmatig terug in het Provinciedomein van Huizingen. In het domein organiseert hij op het einde van de zomervakantie met Natuurpunt Beersel een natuurstage voor kinderen. Als blijk van waardering voor zijn vrijwilligerswerk binnen de milieusector ontving Piet reeds in 2009 de Groene pluimprijs en in 2013 werd hem van het gemeentebestuur de titel Ereburger toegekend. De Cultuurraad van Beersel voegt aan deze lijst graag de prijs ‘Cultuur op Spoor’ toe.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?