Extra maatregelen in de maak voor beveiliging Zeekanaal Brussel-Schelde

Tijdens een overleg tussen het Vilvoords stadsbestuur, De Vlaamse Waterweg en Matexi – de ontwikkelaar van 4 Fonteinen en eigenaar van De Kruitfabriek – werd nagegaan of er extra veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde. Directe aanleiding voor het overleg is het overlijden van Frederik Vanclooster nadat de jongeman in het kanaal belandde tijdens nieuwjaarsnacht.

De partners delen de mening van Alain Remue, verantwoordelijke voor de cel vermiste personen bij de federale politie en verantwoordelijk voor de zoektocht naar Frederik, waar hij stelde dat we “dergelijke drama’s nooit zullen kunnen uitsluiten”. Het is onmogelijk om tot een 100% beveiligde zone langsheen het volledige kanaal te komen.

Toch willen de drie partners – stad, De Vlaamse Waterweg en Matexi - inzetten op extra veiligheidsmaatregelen. In dit kader werden volgende afspraken gemaakt :

Tijdens avondlijke evenementen wordt voor extra verlichting gezorgd ter hoogte van De Kruitfabriek.

Tijdens grote publieksevenementen wordt een bijkomend veiligheidsplan gemaakt dat voorziet in specifieke maatregelen. Tot de mogelijkheden behoren onder meer de inzet van één of meerdere stewards, het afbakenen van zones met Herashekken of andere tijdelijke omheining, het ter beschikking houden van een reddingsboei, werptouwen of touwladders,…

De stad zal de mogelijkheid onderzoeken publiek toegankelijke reddingsboeien ter beschikking te stellen van aangelande eigenaars langsheen de Steenkaai en ter hoogte van het sportstadion Drie Fonteinen.

De Vlaamse Waterweg zal de mogelijkheid onderzoeken om de kademuur langsheen de Steenkaai uit te rusten met ladders zoals die momenteel voorzien worden bij de aanleg van nieuwe kademuren.

Het stadsbestuur benadrukt dat bij de realisatie van een fietssnelweg aan de westzijde van het Kanaal – die momenteel in volle voorbereiding is – het essentieel is dat er tussen de fietssnelweg en de Kanaalrand een reling voorzien wordt.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat zelfs met deze maatregelen het dramatische ongeval van Frederik wellicht niet zou vermeden zijn. De maatregelen hebben tot doel om het risico op ongevallen te verminderen.

Archief

Vilvoorde benoemt Frederik Vanclooster postuum tot stadsambassadeur

Lichaam vermiste student aangetroffen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?