Extra leefgebied voor de merkwaardige vroedmeesterpad in de Kwadebeekvallei

Het brongebied van de Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode krijgt een herinrichting die de vroedmeesterpad ten goede komt. Met de aanleg van kleine waterpartijen en stapelmuurtjes geven Natuurpunt Rode-Linkebeek en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei deze bijzondere ambifiesoort een stevige duw in de rug.

Vroedmeesterpad is een merkwaardige amfibiesoort waarbij de mannetjes de broedzorg opnemen. Hoewel de vroedmeesterpad een echte cultuurvolger is die graag voorkomt in de buurt van bebouwing en menselijke activiteit, balanceert de soort in Vlaanderen op de rand van uitsterven. Zo ook in Sint-Genesius-Rode, waar een kleine populatie vroedmeesterpad voorkomt in de Kwadebeekvallei.  

Mooie samenwerking

In het brongebied van de Kwadebeek, bij de oude hoeve Hof-ten-Hout, beheert Natuurpunt een langgerekt terrein dat grenst aan een belangrijke voortplantingspoel. Door het terrein in te richten willen Natuurpunt Rode-Linkebeek en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de vroedmeesterpad een stevige duw in de rug geven, met de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Enkele specifieke ingrepen

"De vroedmeesterpad is een warmteminnende soort die een vrij open terrein nodig heeft met lage vegetatie", vertelt Ron Merken van Natuurpunt Rode-Linkebeek. "Binnen dit inrichtingsproject wordt gewerkt aan 0,25 ha geschikt landhabitat met enkele kleinere, snel opwarmende waterpartijen. Schapen moeten de vegetatie voldoende kort houden, zoals de vroedmeesterpad het graag heeft. De schapenbegrazing zal bovendien verruiging van de vegetatie tegengaan, waardoor bloeiende kruiden meer insecten zullen aantrekken. Drie zuidelijk georiënteerde stapelmuurtjes worden aangelegd, als warmtecapterend element en als schuilplaats voor de padden." 

Een ruimere visie voor de Kwadebeekvallei

Dit inrichtingsproject maakt deel uit van een ruimere visie voor de volledige Kwadebeekvallei en kadert in het soortbeschermingsprogramma vroedmeesterpad. Ook op andere plaatsen in de Kwadebeekvallei wordt samen met verschillende organisaties, overheden, terreineigenaars en vrijwilligers stevig gewerkt aan een beter leefgebied voor deze bedreigde diersoort. Zo wordt er bij de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats een tiental poeltjes aangelegd voor de vroedmeesterpad. 

Inwoners kunnen ook hun steentje bijdragen

Ook in tuinen kan deze kleine pad zich perfect thuisvoelen. Wie de vroedmeesterpad graag wil verwelkomen, kan rekenen op advies en hulp van het Regionaal Landschap. Sarah Hublou van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei legt uit: "De vroedmeesterpad is een aangename tuingast die zich graag verschuilt. Het lijkt of hij er niet is, maar op warme avonden van april tot augustus krijg je met wat geluk een concert van korte, zachte fluittoontjes te horen. Het diertje is tevreden met zonnige plekjes, een vijvertje zonder vis en een hoop stenen of een stapel hout als schuilplaats. Als Regionaal Landschap stimuleren we inwoners om hun tuin vroedmeesterpadvriendelijk in te richten. We gaan langs om te kijken hoe dit concreet kan naargelang het type tuin. Momenteel kunnen we ook zorgen voor een flinke financiële tegemoetkoming van de vijvertjes als ze aan enkele voorwaarden voldoen. Concreet gaat dit over 70% van het totaalbedrag."

Wie graag de vroedmeesterpad helpt, kan contact opnemen met Sarah Hublou via sarah@pajot-zenne.be.

(Foto's:  Vroedmeesterpad © Jelger Herder (Buiten-Beeld) / Vrijwilligers aan het werk aan Hof-ten-Hout © Ron Merke)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?