Extra budget voor veilige schoolomgevingen

Minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 20 miljoen euro vrij ter ondersteuning van lokale besturen die na de verkiezingen concrete maatregelen voor schoolomgevingen inschrijven in hun lokale beleidsplan. Dat nieuws raakte vandaag bekend.

“Ik ben de bondgenoot van alle lokale besturen die een schoolomgeving veiliger willen maken”, zegt Weyts. “Op dit moment durven veel ouders hun kind niet met de fiets naar school te sturen, omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort. Met gerichte ingrepen, zoals een schoolstraat, kunnen we dat onveiligheidsgevoel wegnemen”, aldus Weyts. “Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken”.

Weyts wil dat het thema ‘veilige schoolomgeving’ opgepikt wordt in de lokale campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zullen de volgende gemeentebesturen zich verbonden hebben aan verkeersveilige schoolomgevingen en zijn ze gestimuleerd om meteen aan de slag te gaan. Als extra stimulans introduceert Weyts ook hier het principe van ‘1 euro voor 1 euro’. Als een aantredend gemeentebestuur in het nieuwe beleidsplan een concreet investeringsbedrag voorziet voor schoolomgevingen, dan legt Weyts daar hetzelfde investeringsbedrag naast.

Het kan bijvoorbeeld gaan om ingrepen die het onmogelijk maken om nog te parkeren aan de schoolpoort of om het instellen van schoolstraten, die autovrij zijn  bij het begin en einde van de lesuren. Ook op de gewestwegen wil Weyts een verhoogde inspanning.

“Ik wil het de lokale besturen makkelijker maken om ‘ja!’ te zeggen aan een investering voor een veilige schoolomgeving”, zegt Weyts. “Met dit aanbod wordt het meteen ook moeilijker om ‘nee’ te zeggen. Ik voorzie nu een budget van 20 miljoen euro uit het Vlaamse Verkeersveiligheidsfonds. Het is nu wachten op de beleidsplannen van de nieuwe coalities, maar ik hoop dat ik in de eerste helft van 2019 al de eerste dossiers kan financieren”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?