Extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstorters

Van 18 tot en met 24 september is het 'Handhavingsweek', een initiatief van 'Mooimakers waarbij politie en gemeentediensten verhoogde aandacht zullen hebben voor zwerfvuil en sluikstorters.

"We benaderen handhaving in de ruime zin van het woord: we richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle", laat Ternats milieuambtenaar Jurgen Thiebaut (foto) weten. "We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden."

Waarom?

"Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden", gaat Thiebaut verder. "Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage."

"Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel."

Zowel de milieuambtenaar Thiebaut Jurgen als de politie zullen gerichte controles uitvoeren. Ze zullen mensen aanspreken en zich focussen op sluikstorten, hondenpoep, afval aan glasbollen en dergelijke meer.

Scholen

Ook Dilbeek laat weten dat het zeker zal deelnemen aan de actie. Tijdens de 'Handhavingsweek' zullen wijkinspecteurs van de politiezone Dilbeek met de leerlingen van De Kriebel in Sint-Ulriks-Kapelle een actie doen in de omgeving van de school. Hetzelfde zal gebeuren in de omgeving van Klavertje 4 in Sint-Martens-Bodegem. De klassen gaan de omwonenden bewust maken van het zwerfvuilprobleem (vragen om een sticker op de brievenbus te plakken). De klemtoon ligt dus ook hier op sensibilisering.

Meer over de initiatiefnemers van de actie : Mooimakers via mooimakers.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?