Extra aanbod De Lijn : meer bussen voor onder meer Gooik, Herne, Pepingen en Halle

Vanaf 9 januari 2017 herinvesteert De Lijn Vlaams-Brabant de middelen van belbus 732 in de verbetering van het aanbod in het Pajottenland. De belbus rijdt dus niet langer uit. Wel gaat bus 153 vaker rijden tussen Halle en Leerbeek, bus 161 bedient voortaan ook Herne-centrum en er komen extra bussen naar het AZ Sint-Maria in Halle en de markten in Halle en Edingen.

Inspelen

“De middelen van belbus 732 blijven in het Pajottenland”, zegt directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy. “Het aantal gebruikers van deze belbus is te laag om de kosten ervan te blijven verantwoorden. Per dag gaat het om gemiddeld zo'n zes mensen, terwijl het potentieel van het nieuwe aanbod een veelvoud hiervan is. We herinvesteren die middelen nu op de plaatsen waar de vervoersvraag in de regio het grootst is. Dit geeft ons de kans om een aantal assen in het Pajottenland te versterken en zo extra reizigers aan te trekken.”

Frequentie

Lijn 153 (Anderlecht-Halle-Ninove) krijgt een hogere frequentie tussen Halle en Leerbeek. Op weekdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur zal de bus op dat traject om het halfuur rijden in plaats van om het uur. Zo is er vanuit het busstation in Leerbeek elk halfuur een bus naar de drie belangrijkste bestemmingen: Brussel, Halle en Ninove.

Bijkomende lijn door Herne-centrum

Bus 161 krijgt tussen Tollembeek en Vollezele een nieuwe reisweg die voortaan het centrum van Herne bedient, ook op zaterdag. Zo hebben inwoners van Herne een tweede buslijn en een rechtstreekse verbinding met Vollezele en Tollembeek.

AZ Sint-Maria

Acht ritten op de lijnen 153 en 170 krijgen hun eindhalte aan het ziekenhuis AZ Sint-Maria in functie van de bezoekuren. Op de lijn 164 zijn er op weekdagen twee bijkomende ritten in de daluren. Die zorgen voor betere dienstverlening in onder meer Kester en Pepingen. Op donderdag, marktdag in Halle, zijn er extra bussen op lijnen 156 en 163. Voor Edingen gaat het om een versterking van lijn 160 op woensdag.

Ten dienste van de inwoners

Deze aanpassingen gebeuren met het akkoord van de betrokken gemeentebesturen van Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne en Pepingen. “De bus gaat nu rijden waar de reizigers ze het hardst nodig hebben. Bovendien gaan de verbindingen met enkele belangrijke attractiepolen in de regio erop vooruit, zoals het AZ Sint-Maria en het busstation van Leerbeek. Zo staat de bus beter ten dienste van de inwoners van het Pajottenland. Mijn collega-burgemeesters en ik zijn tevreden”, aldus burgemeester Eddy Timmermans van Pepingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?