Europees erepresident Herman Van Rompuy bij Neos Lennik

Neos - Lennik/Pajottenland, het Netwerk van Ondernemende Senioren, ontvangt op maandag 16
september EU–erevoorzitter Herman Van Rompuy.

Tijdens zijn lezing zal Van Rompuy uiteraard ingaan op de Europese actualiteit , de Brexit, de zogenaamde kloof met de Europese burger, meer of minder Europa en vooral wat de E.U. voor ieder van ons en voor de toekomst kan en moet betekenen.

De lezing start om 14u30 in zaal Den Bleek, Stationsstraat, 35 te Lennik. De deelname is kosteloos.
Neos – leden krijgen voorrang. Ook niet leden – 55 plussers zijn welkom en kunnen op die manier
kennis maken met de activiteiten van de Neos – Lennik. Inschrijven vooraf is om organisatorische redenen nodig via mail bij secretaris edith.leen@outlook.be of telefonisch bij voorzitter Ronny Lannoo: 0475 90 63 35.
Alle info op www.neosvzw.be/lennik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?