Erkenning van Veroonmars als Vlaams Cultureel Erfgoed uitgebreid gevierd

De opname van de Lembeekse Sint-Veroonsmars in het Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed werd gisterenavond uitgebreid gevierd. De Jachthoornblazers van Lembeek zorgden voor de opening van de avond.

Op 25 juni 2019 heeft Minister van Cultuur Sven Gatz, de Sint-Veroonmars van Lembeek opgenomen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris geeft een overzicht van niet- tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die 'geborgen' worden. De erkenning is de bekroning van twee jaar voorbereiding door de stuurgroep die opgericht werd binnen de Koepelvereniging Sint-Veroonmars. De Sint-Veroonmars is eeuwenoud en is de enige soldatenprocesssie in zijn soort in Vlaanderen. Bovendien leeft de traditie onder een bijzonder grote gemeenschap in Lembeek en omstreken.

Gisterenavond werd de erkenning van de Sint-Veroonsmars te Lembeek gevierd. De Jachthoornblazers van Lembeek zorgden voor de opening van de avond.
 
Karen Van Buggenhout, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, en Carlijn Fronik, Den Ast Halle, werden in de bloemen gezet voor hun medewerking aan de erkenning. De heer Sven Gatz, kwam persoonlijk de opening bijwonen samen met het Stadsbestuur Halle.

Wat maakt de Sint-Veroonmars zo bijzonder?

De oudste sporen van de Sint-Veroonmars gaan terug tot de vroege 15de eeuw maar de traditie is ongetwijfeld veel ouder. De Sint-Veroonmars is de enige militaire mars in zijn soort in Vlaanderen. Wat de mars ook uniek maakt, is dat deze traditie zowel in Vlaanderen als Wallonië doorgaat. Een groot gedeelte van het parcours van de mars ligt op het grondgebied van Wallonië waardoor ook de

Waalse gemeenschap betrokken wordt. Minstens even belangrijk is het feit dat de Sint-Veroonmars ook het sociale cement is van de dorpsgemeenschap in Lembeek. Het Paasgebeuren is veel meer dan de eigenlijke mars op Paasmaandag maar brengt ook heel wat nevenactiviteiten met zich mee die mensen gedurende het hele jaar samenbrengen.

Koepelvereniging Sint-Veroonmars

De Koepelvereniging Sint-Veroonmars is het overlegplatform waarin de vijf deelnemende groepen aan de Sint-Veroonmars vertegenwoordigd zijn. Binnen de Koepelvereniging worden afspraken gemaakt en contacten gelegd voor de organisatie van de Sint-Veroonmars. Vanuit de koepelvereniging werd een stuurgroep opgericht die het dossier voor de aanvraag gedurende twee jaar voorbereidde. Bij de voorbereiding van de aanvraag werd de Koepel begeleid door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en den Ast (stadsarchief, streekmuseum en toerisme) van de stad Halle. Voor de aanvraag moest de stuurgroep toelichting geven bij de geschiedenis van de processie, het draagvlak voor de traditie aantonen en acties formuleren om de toekomst van de Sint-Veroonmars te garanderen.

Het belang van de erkenning

Met de aanvraag tot erkenning wilden de betrokkenen het unieke karakter van de Sint-Veroonmars te Lembeek onderstrepen. Het Paasgebeuren in Lembeek is uniek en kan met niets gelijkaardigs in Vlaanderen vergeleken worden. Anderzijds wil het ook een bewustmakingsproces zijn om als gemeenschap over deze traditie te waken en te zorgen dat ook de toekomstige generaties dit in ere houden. Met de erkenning krijgt de Veroonmars een plek op de erelijst van erkend immaterieel erfgoed in Vlaanderen (www.immaterieelerfgoed.be). Daarnaast mag de Sint-Veroonmars het logo van de Inventaris Immaterieel Erfgoed als label gebruiken.

Lembeik Bauve sloot de receptie muzikaal af met een optreden gevolgd door een groepsfoto van de koepel Sint-Veroonsmars:

Parochie Sint-Veroon Lembeek

Kasdragers Sint-Veroon

Koninklijke Carabiniers 1830

Koninklijke Soldatenclub Congo

Koninklijke Etat-Major der Paassoldaten van Lembeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?