Erik O vraagt subsidie aanleg bloemenweiden en aanplant van bijenvriendelijke planten

Gemeenteraadslid Erik O vroeg op de gemeenteraad om steunmaatregelen te nemen voor het stimuleren van het zaaien van bijenvriendelijke bloemen en het planten van dito bomen.

“Onlangs ontmoette ik Noël De Schrijver, een gepassioneerd imker uit Schepdaal. Het gesprek ging over de Varroa-parasiet bij de bijenvolken in Europa. Dit is één van de grootste oorzaken van de bijensterfte in Europa. Ik moet er niemand nog van overtuigen, dat insecten en bijen in het bijzonder heel belangrijk zijn voor onze ecologie en de voedselproductie (bv. Bestuiving fruitbomen, honing, enz. )”

Bij de ontmoeting kwam ter sprake dat Noël De Schrijver er in gelukt is via selectie en kunstmatige bevruchting van bijenkoninginnen een bijensoort te kweken die resistent is voor deze Varroa-parasiet. Dit houdt in dat de bijensterfte kan tegen gegaan worden, wat prachtig nieuws is. Door het uitzetten van deze bijensoort zouden er meteen meer bijenvolken kunnen overleven. Het idee bestaat om van het Pajottenland de eerste varroa-parasietvrije streek te maken, wat we als mensen van Lennik en Pajottenland moeten toejuichen. Tevens helpt dit om onze streek positief in het nieuws te brengen. Momenteel hebben ongeveer 50 Pajotse imkers toegezegd om met deze bijen te beginnen werken.””

“Evenwel moeten we vaststellen dat de voedselvoorziening in het Pajottenland voor de bijen in het voorjaar geen probleem is maar in zomermaanden en herfst wel een probleem is aangezien door de monoculturen in de streek er nog (te) weinig bloemen staan.”

”Ik meen dan ook dat een gemeente een serieuze impuls zou kunnen geven om hier iets aan te doen. Naast de aanplant van onder lindenbomen en tamme kastanjes zou het stimuleren van de aanplant van bloemenweiden de voedselvoorziening voor de bijen verbeteren in het Pajottenland en meteen het Pajottenland nog een stuk mooier maken.”

Ik stel een gemeentelijke tussenkomst voor van 80 % van de aankoopprijs van bloemenzaden of planten, mits een beperking tot maximum 125€.

Milieuschepen Hendrik Schoukens: “Deze legislatuur zet op verschillende nieuwe locaties rondom kerken, op openbaar domein, langs gemeentewegen, in op bijenvriendelijk maaibeheer. Zo worden enkele hectaren veel minder intensief bemaaid waardoor bijen in Lennik al enkele jaren meer voedsel ter beschikking hebben. Daarnaast hebben we de jaarlijkse acties met (gratis) zakjes bloemenzaad, die goed over de toog gaan. Het voorgestelde reglement vind ik ook interessant. Maar we kunnen zo een reglement niet zomaar goedkeuren. Ook wij moeten nieuwe reglementen voorleggen aan ANB. Ik zou het reglement willen meenemen naar de adviesschrijfgroep waar er vraag is naar acties rond bijen. Volgend jaar zullen we samen met een andere actor een bijenplan laten opstellen. Het reglement kan ook meegenomen worden bij de herziening van een globale herziening van het subsidiereglement voor natuur dat nu nogal heel sterk op het planten van bomen is gericht".

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?