Ereschepen Filip Packeu overleden

Op 13 oktober 2017 is de Leeuwse ereschepen Filip Packeu overleden, hij werd 80 jaar. Packeu richtte begin de jaren 1980 de Vlaamse afdeling van de Socialistische Partij in Sint-Pieters-Leeuw op. Hij kwam in 1982 voor het eerst op als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd meteen verkozen.

Filip Packeu zetelde van 1982 tot 2006 onafgebroken in de gemeenteraad. Van 2000 tot 2006 was hij Schepen bevoegd voor onderwijs, bibliotheken, toerisme, jumelages en speelpleinwerking. Mede onder zijn impuls kwamen onder meer het lokaal dienstencentrum Negenhof en het nieuwe gebouw van de gemeentelijke basisschool Den Top tot stand. Ook na zijn afscheid van de gemeentepolitiek bleef Filip Packeu actief binnen de socialistische beweging. Hij was voorzitter van de seniorenvereniging S-Plus Brussel en ondervoorzitter van S-Plus Brabant, partner van de  Socialistische Mutualiteit Brabant.

De rouwplechtigheid vindt volgens de wens van de overledene plaats in intieme kring.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?