Elf Dilbeekse medailles van verdienste

De gemeente Dilbeek reikte afgelopen weekend elf medailles uit voor verdienste. Met dit initiatief wil de gemeente mensen in de bloemetjes zetten die zich belangeloos inzetten voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap. Dat kan zowel over cultuur of sport gaan als over eender welk maatschappelijk terrein. 

De adviesraden werden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Deze hoeven niet per se in Dilbeek te wonen. Op basis van hun motivering heeft het college van burgemeester en schepenen besloten deze eer toe te kennen aan elf kandidaten.

Daarvan waren er vorig weekend acht aanwezig op de officiële viering in het gemeentehuis. Het gaat om : Herman Baeyens, Emiel Beyens, Jules Claikens, Albrecht De Schrijver, Marcel Leuwers, Bert Maes, Greet Schaumans, Marieke Leemans. Ook Piet de Coninck van Noyen, Jaak Schelfthout en Jules De Bruyne ontvangen een medaille. Zij waren echter niet aanwezig op de viering.

Eentje is geentje

De gelauwerde Marieke Leemans werd uitzonderlijk niet voorgedragen door één, maar wel twee adviesraden : de milieuraad én de cultuurraad. Marieke zet zich via de cultuurraad in voor onder andere 'Nieuwjaarkezoet' en de 'Dag van de Dilbekenaar'. Voor de milieuraad is ze een onmisbare kracht geworden die er al van de eerste dag van het afvalvoorkomingsbeleid en het composteren bij is. De voordracht van Marieke door Dirk Kerckhofs, de voorzitter van de milieuraad, zegt veel :

"Marieke is al sinds de jaren tachtig actief als één van de eerste leden van de Dilibeekse Milieuadviesraad. Ze is sindsdien niet gestopt om zich - letterlijk - dagelijks in te zetten voor duurzaamheid in Dilbeek.
Ze was jaren lid van Milieu Overleg Dilbeek aan de zijde van wijlen Renate Devreese.
Ze zet zich in als compostmeester waar ze nog elk jaar scholen voor bezoekt, houdt wijkcomposteringspaviljoenen open, enz.
Ze is actief lid van de Fietsersbond en maakt dit alle dagen waar door zelf al haar verplaatsingen per fiets te doen.
Ze stond mee aan de doopvont van de BBBers, de actieve groep van zwerfvuilruimers.
En Marieke doet dit al jaren elke dag met de glimlach en vol vuur. Ze verdient van ons een medaille!"
 
(lees verder onder foto)
 
 
Belangrijke vrijwilligers
 
Schepen Karel De Ridder (Groen) kent Marieke zeer goed en was bijzonder verheugd haar de medaille te overhandigen. "Het was met veel fierheid dat we Marieke en alle anderen eens in de bloemetjes mochten zetten", klinkt het. "Van uit onze partij Groen waren we al lang vragende partij om naast de 'ereburgers' ook eens de vrijwilligers, die allemaal zeer belangrijk zijn voor onze gemeente, te bedanken."

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?