Eizeringen niet geschikt voor windturbines maar Zwijnenberg wel

LENNIK – Het studiebureau Zero Emissions heeft op de gemeenteraad de resultaat bekend gemaakt van een haalbaarheidsstudie rond windenergie in Lennik. Daarbij blijken de drie oorspronkelijke inplantingsplaatsen in Eizeringen weinig kans te maken op een vergunning. Het gebied van de Zwijnenberg in Sint-Martens-Lennik is veel geschikter.

Volgens Alex Polfliet van Zero Emissions is het bijna onmogelijk om een vergunning te krijgen voor de drie windturbines omdat de nachtelijke geluidsemissie te hoog is, omdat er een turbine in een ankerplaats staat en er twee veel woningen last kunnen hebben van slagschaduw.

Het studiebureau ging op zoek naar een andere geschikte plaats om windturbines in te planten. Die werd gevonden in het landbouwgebied tussen de Zwijnenberg, de Steenstraat en de Bossuytstraat. “Er is voldoende open ruimte om de turbines te plaatsen. Zestien woningen krijgen meer dan 8 uur slagschaduw per jaar maar het volstaat om de turbine korte tijd stil te leggen op die momenten”, zegt Polfliet.

Financieel zal dit project niet het rendement halen dat investeerders er van verwachten maar een corporatief model maakt meer kansen omdat de participanten altijd meer rente kunnen terug verdienen, dan een spaarboekje zou opleveren. De rentabiliteit is voldoende hoog. Het studiebureau raadt aan om stappen te zetten in de richting van een participatief model. Polfliet waarschuwde voor  de onzekere toekomst van de groene stroomcertificaten.

Schepen van Leefmilieu Heide Elpers (CD&V) stelde dat de gemeente Lennik het windenergieplan niet gaat uitvoeren.  “We hebben de financiële middelen niet. Het is geen kerntaak van een gemeente”. De oppositie vroeg om het effect van enkele andere modellen windturbines te onderzoeken. Het resultaat daarvan wordt op een volgende gemeenteraad voor gelegd.

Raadslid Bruno Moens (N-VA-L²) wees er op dat de gemeente niets hoef te investeren maar alleen coördineren. Het  project hoeft de gemeente niets te kosten en de gemeente kan zelfs de opstalrechten innen. De rest wordt uitgevoerd door een projectontwikkelaar.

Oud-burgemeester Willy De Waele vroeg het debat te verbreden en de hogere overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten de regelgeving aanpassen in functie van de toekomst van onze kinderen. “Wat gaan onze kinderen en kleinkinderen van ons denken als ze vernemen dat wij ons bezig hielden met geluidsoverlast en slagschaduw van windturbines”. Ondertussen nam de Co2-uitstoot enorm toe, is de fossiele brandstof eindig en zitten we met de gevaarlijke kernenergie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?