Eindelijk weer proper water voor Molenbeek en Watermolen Pede

Langs de Bossuitstraat is een aannemer onlangs gestart met de aanleg van de rioolcollector voor het Olmenpark, de Zwijnenberg en de Bossuitstraat. Het is de laatste fase van de sanering van de verderop gelegen Neerpedebeek. Op dit ogenblik stroomt er nog ongezuiverd rioolwater van de wijk en omgeving in de Molenbeek die ook de veel bezochte watermolen van Pede aandoet. De werken zullen 9 maanden duren.

Deze werken waren al lang voorzien (2017-2018) maar werden door procedures vertraagd. Oorspronkelijk was er een pompstation voorzien, vlakbij de huizen, maar nu wordt het schuins over het Waterhof gebouwd.

De Molenbeek stroomt ter hoogte van het project doorheen biologisch zeer waardevolle gebieden. Door een aantal lozingspunten van vuil water op de beek is deze echter nog steeds zwaar verontreinigd. Een eerste belangrijk lozingspunt is dit van het Olmenpark. Het vuile water van de wijk zal na de werken verzameld worden in een pompstation vanwaar het opgepompt zal worden naar een bestaand rioleringsstelsel in de Rosweg, richting een zuiveringsinstallatie.

Een tweede lozingspunt wordt gevormd door de huizen in de Bossuitstraat en de Zwijnenbergstraat, aan de andere kant van de beek. Het pompstation dat nu gebouwd zal worden, is ontworpen om ook het vuile water van deze woningen in de toekomst op te vangen.

 

Rood: Locatie van het pompstation - Oranje: Locatie van de rioleringswerken

Dit project is opgedeeld in 3 fases

Fase 1: Voorbereiding + Bouw pompstation Bossuitstraat

Einde: 1 maart 2022

Fase 2: Rioleringswerken: Kruiskouterstraat, Bossuitstraat en aansluiting Rosweg

Start: 03 januari 2022 - Einde: 01 mei 2022

Fase 3: Rioleringswerken: Waterhoflaan

Start: 1 april 2022 - Einde: 1 juli 2022

Bouw pompstation

De aannemer is bezig met het bouwen van de put waarin het pompstation zal komen. De wanden van de bouwput worden gemaakt met soilmixpalen. Zoals de letterlijke vertaling (grondmengpalen) zegt, wordt bij deze techniek een cementmengsel onder hoge druk geïnjecteerd in de grond en ter plaatse gemengd. Er worden dus betonpalen gemaakt in de grond zonder deze uit te graven.

Nadat het beton is uitgehard, blijft een stevige ondergrondse muur van palen die naast elkaar staan. Na een paar dagen kan de grond tussen deze muren worden uitgegraven. Zo krijgen we een droge put waarbinnen het echte pompstation kan worden gebouwd.

Deze zogenaamde CSM-techniek vereist de inzet van een grote, zware kraan.

Plaatselijk verkeer is mogelijk

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde momenten toch hinder ondervinden. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.


Omleiding voor doorgaand verkeer


Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Deze zal pas starten vanaf er riolering gelegd zal worden, dus fase 2, begin 2022. Van zodra deze omleiding afgestemd en goedgekeurd is door gemeente en politie zal de aannemer hierover communiceren.

Info en plannetje: Aquafin

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?