Eindelijk : gezamenlijk standpunt rond brandweerkazerne

De impasse rond de nieuwe brandweerpost in Dilbeek lijkt tot een einde te komen. De gemeenteraad keurde afgelopen dinsdagavond immers goed dat vertegenwoordigers van elke fractie een gezamenlijk overleg aangaan met de brandweerzone.

Het budget van de gemeente Dilbeek voor 2018 werd eind vorig jaar niet goedgekeurd. Hierdoor moest Dilbeek, alweer, verder op 'voorlopige twaalfden'. Het knelpunt in de hele discussie was, ook alweer, de locatie van de nieuw te bouwen brandweerpost. De voorziene grond aan de N8 (het oude gemeentehuis) was volgens de brandweerzone qua ligging niet meer opportuun. Mede door de geplande verhuis naar de vroegere autogarage aan het kruispunt van Eizeringen.

Consensus

Burgemeester Willy Segers: “Wat voor mij primeert is het veiligheidsprobleem dat Dilbeek momenteel kent. We kunnen geen optimale dienstverlening garanderen op het volledige grondgebied. En daar moet zo snel mogelijk verandering in komen.”

Op de gemeenteraad werd uiteindelijk een consensus bereikt tussen de verschillende partijen. "In de eerste plaats werd beslist om de voorziene sommen in het Budget 2018 (+- 9 miljoen euro) te behouden", aldus Segers. "Tegelijk wordt een dringend overleg gepland met vertegenwoordigers van alle Dilbeekse fracties en de brandweerzone. "

Hierbij zal onderhandeld worden over een klaar en duidelijk standpunt vanwege de zone omtrent de concrete locatie van de nieuwe post, rekening houdend met de operationele dekking van het gehele Dilbeekse grondgebied.

Na het overleg komt dit punt terug naar de gemeenteraadscommissie alvorens voorgelegd te worden op de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring.

Meest rationeel


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?