Einde werken aan Sint-Rochus gepland voor 2022

De werken aan de Kerk Sint-Rochus in Halle zullen pas ten vroegste in 2022 eindigen. Vorig jaar werd het vernieuwde parkje aan de kerk nog ingehuldigd, maar de rest van de kerk werd nog niet onder handen genomen. Het gemeentebestuur liet weten op de gemeenteraad dat ze na het bouwverlof van komende zomer een overheidsopdracht zal publiceren voor de restauratie van de binnenkant, samen met de opdracht voor de saneringswerken aan de fundering en het plaatsen van een waterkering.

Gemeenteraadslid voor N-VA Benjamin Swalens kwam op de gemeenteraad van 26 mei met de vraag over de werken aan de Sint-Rochuskerk. Vorig jaar werd daar het vernieuwd parkje ingehuldigd. “Een goede verbetering maar slechts het halve werk. De andere zijde van de kerk ligt er nog steeds verloederd bij. Tussen het hoge gras liggen nog oude hekken. De hoofdingang is nog steeds afgesloten en de kasseien ervoor liggen scheef,” zegt Swalens.

Het gemeentebestuur liet daarop weten dat er een overheidsopdracht gepubliceerd zal worden na het bouwverlof van komende zomer. Zowel voor de restauratie aan de binnenkant als de saneringswerken aan de fundering en het plaatsen van een waterkering. “Hiervoor moet men het rode pad rond de kerk opbreken en een deel van de groenzone wordt daarbij ingenomen als werfzone. Vermoedelijk zullen de werken in 2022 beëindigd zijn, waarna de stad aansluitend de resterende braakliggende groenzone zal aanleggen en inrichten. De verharde zone tussen de kerk en het Mercierplein zal tegelijk met de aanleg van deze resterende groenzone vernieuwd worden. Dat gebeurt dus ook pas in 2022”, zegt schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a).

Borduren

De stad heeft tevens beloofd om een studie op te starten om te kijken wat mogelijk is om de boordstenen te verlagen of waar nodig is het hele voetpad te vernieuwen. Ook dat werd door Swalens aangevraagd. “De kerk van Sint-Rochus, het park errond en de parochiezaal zijn allemaal ontmoetingsplaatsen. Op korte afstand van de kerk bevinden zich vele handelszaken zoals een supermarkt, apotheker, bakker of traiteur. Deze genereren veel verplaatsingen vaak te voet door mensen uit de buurt. Niet alleen ouderen met caddy’s maar ook jonge mamas of papa’s met kinderkoetsen ondervinden veel hinder van de te hoge borduren aan de zebrapaden.”

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?