Einde captatieverbod op waterlopen in Vlaams-Brabant

Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, heeft het capatatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant opgeheven. "Door de regenval van de afgelopen maanden is er voldoende water", klinkt het.

In juli is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

Na de regenval in de afgelopen maanden oktober en november enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend dient bevloeid, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het captatieverbod op te heffen.

De opheffing wordt onmiddellijk van kracht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?