Eigen vervolgingsbeleid of nultolleratie is onmogelijk na de ‘splitsing-ontdubbeling’ van gerechtelijk arrondissement

VILVOORDE/GRIMBERGEN – “CD&V burgemeester van Vilvoorde slaat de bal totaal mis als hij hoopt op beterschap na ‘splitsing’ gerechtelijk arrondissement. Zijn partij koos voor méér Franstalige privileges in Halle-Vilvoorde. In Halle-Vilvoorde wordt de strafrechtspleging in grote mate verfranst”, zegt de Grimbergse N-VA.

Herrieschoppers of daders in strafzaken in het algemeen  in Halle-Vilvoorde, die in de meeste gevallen  kiezen voor  de Franse taalrol  en behandeld zullen worden door  Franstalige Brusselse rechters , al of niet gebukt onder  de toenemende  werklast, zullen nog dikwijls vrijuit gaan. “Het uittekenen van een eigen Vlaams vervolgingsbeleid wordt een lachterje dat geen invloed zal hebben op de echte criminaliteit. Het akkoord rond het gerechtelijk arrondissement B-HV is een vergiftigd geschenk dat totaal voorbijgaat aan wat de  Vlaamse burger in de Vlaamse Rand wenst. Met dank aan CD&V, SP-A , OPEN-VLD en GROEN!  die deze achteruitgang mogelijk gemaakt hebben”, zegt ondervoorzitter Philippe Decrock.

“Als N-VA Grimbergen willen wij dit naar aanleiding van het voorval in Vilvoorde nogmaals aan de kaak stellen. Inzake veiligheid op straat en het vervolgingsbeleid die  eraan gekoppeld zal worden op het territorium van onze gemeenten in de Noordrand ,vrezen wij met zekerheid dat we het  beleid als ‘antenne’ van het Brusselse parket zullen ondergaan”, zegt Philippe Decrock.

“De Vlaming is met de nieuwe regeling  serieus bij de bok gezet. Dit is één van de redenen waarom N-VA niet aanwezig wou zijn  bij de ondertekening van een dergelijke gedrocht dat zelfs in de grondwet wordt vastgelegd. BHV en de uitgewerkte regeling er rond heeft wel degelijk te maken met het leven van elke dag, wat sommigen ook mogen beweren. De werkwijze van het Brussels gerecht om de amokmakend allochtonen uit Vilvoorde snel vrij te laten is nog maar het begin, na de zogezegde splitsing wordt het alleen maar erger.  Dit zegt niet alleen N-VA maar heel wat Nederlandstalige mensen in het gerechtelijk apparaat zelf”.

Enkele verduidelijkingen.

“De politierechtbank Halle-Vilvoorde wordt  gesplitst in een Nederlandstalige en een  Franstalige politierechtbank. Hogere beroepen gaan naar Brussel. Maar stel dat de politie in de randgemeenten een nultolerantie invoert, dan zijn het nog altijd de rechters die over de zaken een uitspraak zullen moeten doen. Als het aantal zaken stijgt door de nultolerantie, dan zou ook  het aantal rechters logischerwijze moeten  stijgen.  Maar daar wringt het budgettaire schoentje. En de gerechtelijke  achterstand  zal alleen vergroten. In Brussel wordt zoals geweten, de kleine criminaliteit niet echt vervolgd.De redenen daarvan is dat er,  op het niveau van het parket, te weinig volk is om zo een strafbeleid te kunnen voeren. In tegenstelling tot de andere gerechtelijke arrondissementen is in Brussel daardoor geen nultolerantie mogelijk. Deze logica trekt zich nu en in de toekomst ook door naar Halle-Vilvoorde. Op het niveau van het parket in Halle-Vilvoorde komen er 20% gedetacheerde Franstalige magistraten van het Brusselse parket, met wat men noemt "functionele kennis van het Nederlands". Zij moeten prioritair de Franstalige criminaliteit in Halle-Vilvoorde vervolgen. Nu is de meerderheid van de criminaliteit in Halle-Vilvoorde Franstalig; heel wat verdachten zijn buitenlanders en kiezen sowieso voor het Frans. Daarom staat in de nieuwe wet ook dat het percentage van 20% makkelijk kan worden verhoogd. Elk van de twee procureurs kan erom vragen. Gevolg zal zijn dat het aantal gedetacheerde Franstaligen naar Halle-Vilvoorde al snel zal toenemen”.

Het is voor de N-VA ook volstrekt onduidelijk waarom tweetalige Nederlandstalige magistraten van Halle-Vilvoorde niet in staat zouden zijn die Franstalige criminaliteit te behandelen. Nu wordt die criminaliteit in de Rand trouwens vooral door Nederlandstalige magistraten behandeld, maar dat zal dus niet meer mogen.

“In juridische termen noemt men dit het verschuiven van het "territorialiteitsbeginsel" naar  het "personaliteitsbeginsel". Is een dader Franstalig, of kiest hij voor een procedure in het Frans, dan zijn niet de lokale instanties bevoegd ook al kunnen die zondermeer zonder problemen een Franstalige zaak behandelen, maar wel een instantie die eigenlijk in een ander territorium bevoegd is ( Brussel met name). Niet het territorium, maar de taal van de persoon bepaalt dus de bevoegde instantie. Het "personaliteitsbeginsel", waarbij bovendien geopteerd wordt voor de taal van de dader i.p.v. de taal van het slachtoffer, wordt vermengd met en haalt het op het territorialiteitsbeginsel, en dit zal ook in burgerlijk procedures navolging krijgen. Een duidelijke overwinning hier voor de Franstaligen.

Het parket van Brussel daarentegen wordt overwegend Franstalig. Vier vijfde zal Franstalig zijn en slechts een derde tweetalig. De procureur zal bovendien altijd een Franstalige zijn. De Vlamingen verliezen structureel het grootste deel van hun invloed in het parket van de hoofdstad, het belangrijkste parket van het land.

Concreet gezegd, zaken van Franstalige verdachten in Halle-Vilvoorde zullen worden behandeld door, vanuit Brussel gedetacheerde magistraten, ook al zijn de slachtoffers Nederlandstalig. Dit betekent ook meer werk voor Franstalige advocaten. De Vlaamse confraters zien deze evolutie ook met lede ogen aan. En wat vinden onze Vlaamse burgers in de Rand daarvan?

“Wij als N-VA Grimbergen kunnen dit niet begrijpen en begrijpen nog minder dat de Vlaamse klassieke partijen dit aanvaard hebben. Voor hun daden van rechtsvervolging en onderzoek zullen deze  magistraten altijd het Frans gebruiken. Een groot deel van de strafonderzoeken in Halle-Vilvoorde gaat dus in het Frans verlopen ondanks het feit dat ze nochtans veel in contact zullen komen met Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde”.

“Op lokaal niveau horen wij niet de minste kritiek van de lokale politici van CD&V, OPEN-VLD, SPA en GROEN! Hierop”.

“De band met het Brusselse parket wordt trouwens nog versterkt, want de gedetacheerde magistraten blijven hiërarchisch onder de Brusselse procureur terwijl de procureur van Halle-Vilvoorde het vervolgingsbeleid bepaalt. Als N-VA twijfelen wij sterk  aan de werkelijke feitelijke macht van  het toekomstig Vlaamse parket. Op langere termijn zullen de Franstalige gedetacheerde magistraten met de Brusselse politie  samenwerken en niet met die van Halle-Vilvoorde, en zal het volledige onderzoek in het Frans verlopen ten koste van de Vlaamse rechtzoekende!!”

“Wij hopen dat de Vlamingen in de Rand hun ogen open gaan. Wij als N-VA Grimbergen zullen in ieder geval dit blijven aankaarten tot vervelens toe en de lokale politici van de klassieke partijen en Groen! hierover interpeleren samen met vele Vlaamse inwoners die dit ook niet begrijpen”.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?