Eetfestijn en opencampusdag basisschool De Bij Liedekerke gaat niet door

Amper één dag na de aankondiging wordt het eetfestijn en de opencampusdag van basisschool De Bij uit Liedekerke geannuleerd. Het event zou plaatvinden op 29 maart, maar dat wordt nu uitgesteld naar een latere datum omwille van het coronavirus.

Eerder deze week kregen steden en gemeenten al het advies om indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers te verbieden in de maand maart. Want hoe dichter mensen op elkaar zitten, hoe groter de kans op besmetting met het coronavirus. De overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen.

“Na overleg met de centrale diensten van onze Scholengroep, intern overleg en de gegeven richtlijnen vanuit Volksgezondheid/Onderwijs Vlaanderen werd er besloten maatregelen te nemen op schoolniveau”, zegt de directeur van basisschool De Bij, Stanny De Block. De maatregelen gelden tot en met de paasvakantie (3 april). De overheid voorziet een herziening op dinsdag 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen nu concreet voor Basisschool De Bij?

Het eetfestijn en de opencampusdag die gepland stonden op zondag 29 maart worden uitgesteld. Ouders die reeds kaarten gekocht hebben zullen hun geld via de agenda of heen- en weerschriftje terugkrijgen. De nog niet verrekende kaarten verliezen hun waarde en mogen weggegooid worden.

Volwassenen en externen die niet op de basisschool moeten zijn, houden ze uit de school en ze beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen (ouderen, zieken, mensen in behandeling en/of met een zwakker immuunsysteem, …) beschermen.

Dit betekent dat het lezen met de leesouders wordt geschrapt. Veel van deze mensen behoren tot de risicogroep. In overleg met VZW Alain Moloto BKJ en het gemeentebestuur wordt ook het huiswerkbegeleidingsproject in het 2de en 3de leerjaar stilgelegd. Het middagproject ‘schoolkoor’ voor het 4de, 5de en 6de leerjaar gaat ook niet door.

De komende weken zal basisschool De Bij zich beperken tot haar kerntaak; lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Zwemmen en eendaagse uitstappen zullen wel doorgaan. Hierover is geen negatief advies. Indien nodig zullen extra hygiënische voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Als een kind ziek op school zit en ziektesymptomen van welke aard dan ook heeft (overgeven, koorts, buikpijn) dan zal de school de ouders contacteren met de vraag het kind te komen ophalen.

Advies voor ouders

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren. Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. Basisschool De Bij beschikt over een voor- en naschoolse opvang waar vanaf 6u45 tot 18u gebruik van gemaakt kan worden (meer info op https://www.debij.be/schoolwerking/voor-en-naschoolse-opvang).

Als je kind ziek is, hou het dan zeker thuis en laat het vooral niet opvangen door de grootouders. Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bijvoorbeeld ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes), overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig. De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?