Eerste vrieskou in zicht - de strooidiensten troffen de nodige voorbereidingen

Volgende week wordt de eerste echte vrieskou in Vlaanderen verwacht. De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer staan paraat om de gladheid te bestrijden op Vlaamse gewest- en autosnelwegen, wanneer nodig. In de nacht van 2 op 3 november reden de eerste wagens al voorzichtig uit, maar de echte vrieskou wordt volgende week verwacht.

 Zoutvoorraad aangevuld

De zoutvoorraad van het Agentschap Wegen en Verkeer werd opnieuw tot het maximum aangevuld. De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer beschikken deze winter, net zoals andere jaren, over ongeveer 108.000 ton strooizout. Dit volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen.

 Ter vergelijking: in de winter van 1989-1990 werd het minst verbruikt: 9.113 ton. De meeste dooimiddelen werden gebruikt in de winter van 2009-2010 (84.711 ton). Uiteraard hangen de gebruikte hoeveelheden af van de wintertoestand. Omdat niet alle winters even streng zijn, is vergelijken moeilijk. Vorige winterperiode (2017-2018) werd er 39.717 ton strooizout gebruikt.

 Zuinig strooien

Het Agentschap Wegen en Verkeer dekt met 316 strooitrajecten de 1.350 km autosnelwegen en 5.600 km gewestwegen. Voor elk van deze trajecten staat een strooier en sneeuwploeg ter beschikking die worden geplaatst op een vrachtwagen. De strooier zelf is uitgerust met een automatisch GPS-systeem dat zorgt dat de chauffeur begeleid wordt in het strooitraject. Dit systeem is ook voorgeprogrammeerd zodat dat de strooibreedte aangepast wordt afhankelijk van de locatie en dus aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Het systeem is kostenbesparend en beter voor het milieu.

 Winterdienst bij het Agentschap Wegen en Verkeer

Tijdens een algemene strooiactie, die meestal ‘s nachts gebeurt, zijn in totaal 569 mensen aan de slag om de Vlaamse wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. 

 Een 100-tal medewerkers van AWV staan in voor het opvolgen van het strooien achter de schermen, houden de voorspellingen in de gaten en voeren visuele inspecties uit op het terrein. Het effectieve strooien met een strooiwagen gebeurt door aannemers die instaan voor een vrachtwagen en chauffeur.

 Weersvoorspellingen voor het wegdek

Tijdens de winter werkt AWV zeer nauw samen met Meteo Wing. Meteo Wing is een eenheid van Defensie die onder andere gespecialiseerd is in het voorspellen van de impact van winterse weersomstandigheden op het wegdek. Ze leveren hiervoor minstens 2 keer per dag een gedetailleerde weersvoorspelling aan. Op basis van het eigen GladheidMeetSysteem (GMS) van AWV en de input van de voorspellers van Meteo Wing, nemen de strooidiensten weloverwogen beslissingen over de acties die moeten worden genomen. Naast het aanleveren van deze voorspellingen zijn de diensten van Meteo Wing dag en nacht beschikbaar om extra informatie of advies te verlenen aan de strooidiensten.

 Winteractieprotocol en het Winterteam

Ook deze winterperiode blijft het winteractieprotocol (WAP) actief. Het WAP is een intensieve samenwerking tussen een aantal partners tijdens extreme winterse omstandigheden. Het WAP beschrijft hoe de communicatielijnen tussen de verschillende partners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen worden in winterse omstandigheden. Zo is er een intensere opvolging van de weersomstandigheden door Meteo Wing en KMI om extreme winterse omstandigheden beter te voorspellen en in te schatten.

 Naast concrete acties op het terrein stemmen de verschillende partners ook hun communicatie op elkaar af. Door de krachten te bundelen met transportfederaties en automobilistenverenigingen kunnen alle weggebruikers snel en correct geïnformeerd worden.

 De partners van het WAP zijn: het Agentschap Wegen en Verkeer, de federale Wegpolitie, de Meteo Wing, het KMI, De Lijn, het Vlaams Verkeerscentrum, de provinciebesturen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), VAB, Touring, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?