Eerste steenlegging van sociale campus in Halle

HALLE – Vandaag werd de eerste steen gelegd van de sociale campus in Halle. De sociale campus wordt gebouwd op de site “Nederhem” aan de Jean Leroystraat, op wandelafstand van het station en openbaar vervoer.

Bijna het volledige gelijkvloers en een deel van de eerste verdieping van het appartementsgebouw waarin de sociale campus zal huizen, wordt aangekocht door CAW-Delta, het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en het stadsbestuur Halle. CAW-Delta en het Wit-Gele Kruis zullen er hun huidige werking in onderbrengen. Voor CAW-Delta biedt de campus de mogelijkheid de uitgebreide bestaande werking verder uit te bouwen.

PIN

De stad Halle wil in de sociale campus een nieuwe, klantvriendelijke locatie bieden voor bestaande werkingen die nu gehuisvest zijn in het voormalige KOKA-gebouw aan de A. Demaeghtlaan. In eerste instantie gaat het om de vzw PIN en een aantal andere sociale organisaties.

Sociale organisaties

Daarnaast biedt de sociale campus de stad Halle vooral de mogelijkheid om de sociale dienstverlening verdere impulsen te geven. Tal van sociale organisaties zullen de mogelijkheid krijgen lokalen in het gebouw te huren en er een werking voor onze bevolking uit te bouwen. Daarnaast wil het stadsbestuur door middel van de sociale campus constructieve samenwerkingsverbanden stimuleren tussen diverse sociale partners.

Een stukje voorgeschiedenis…

De sociale campus kan gerealiseerd worden dankzij zeer intense inspanningen van de provincie Vlaams- Brabant en van Europa. Het is de provincie die in 2010 het initiatief nam om sociale campussen op te richten als middel om de structurele tekorten op het vlak van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in onze regio weg te werken. Naast Halle bood de provincie ook Tildonk, Dilbeek en Vilvoorde de mogelijkheid een sociale campus te ontwikkelen.

De stad Halle is de provincie Vlaams- Brabant dan ook oprecht dankbaar voor dit initiatief, en is ervan overtuigd dat de doelstellingen van de campus de komende jaren kunnen gerealiseerd worden.

Nederhem

In eerste instantie werd heel wat energie gestoken in de zoektocht naar een geschikte locatie.  Nederhem bood de ideale ligging, oppervlakte en toekomstmogelijkheden. Ook de timing van de realisatie van dit project bleek perfect.

Vervolgens begon de zoektocht naar geïnteresseerde sociale partners. Dat bleken er heel wat te zijn, wat een garantie op een mooie toekomst voor de sociale campus bood.

Binnen het stadsvernieuwingsproject Nederhem worden in de toekomst ook nog een fase 2 en 3 gerealiseerd,  telkens met een mogelijkheid de sociale campus verder uit te bouwen. 

De sociale campus is een uniek concept waarbij wonen en sociale dienstverlening samen op één locatie worden ondergebracht. Om beide functies harmonieus samen te brengen werd gekozen voor een afzonderlijke ingang voor wonen en dienstverlening en wordt het campusdeel beperkt in oppervlakte.

Deze eerste steenlegging is het resultaat van het intensieve werk van de voorbije 3 jaar. Het is tegelijk ook de eigenlijke start van de sociale campus, waarvan de opening voorzien is in februari 2015.

Het CAW voorziet in de campus:

Voor CAW Delta biedt de sociale campus een unieke kans om op een haalbare wijze gepaste infrastructuur te verwerven voor onze hulpverleners en de mensen die op hen beroep wensen te doen.

Na begin 2000 mee de schouders te hebben gezet onder het vrijwilligersinitiatief Vrouwenhuis en in 2010 op vraag van de overheid het toenmalige CAW Zenne en Zoniën te hebben geïntegreerd in de eigen CAW-werking zetten wij nu een belangrijke, verdere stap in de uitbouw van een volwaardig hulpverleningsaanbod in Halle en omgeving.

Als psychosociale eerstelijnsdienst voor de brede bevolking met specifieke projecten voor kwetsbare doelgroepen is een inplanting in een sociale campus met andere welzijnsinitiatieven en kort bij de lokale beleidsmensen een ideale werkcontext.

Alleen beschikken wij niet over de financiële draagkracht maar met de steun van provincie en stad en gedeeltelijke subsidiëring van het Vlaams Infrastructuurfonds kunnen wij nu onze bijdrage leveren in de aanpak van het structureel tekort aan voorzieningen in de regio.

Het concept laat ruimte voor groei en verdere ontwikkeling en het nodigt vooral uit tot actieve samenwerking over sectoren en diensten heen.

Men zal met vragen van persoonlijke of psychische aard, rond scheiding en opvoeding, slachtofferhulp en gerechtelijke maatregelen, jongeren- en crisishulpverlening op een discrete wijze terecht kunnen op de nieuwe CAW-locatie Sociale Campus Nederhem!

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant VZW is een georganiseerde dienst voor thuisverpleging  75 jaar jong in de eerstelijnsgezondheidszorg.  Jaar na jaar hebben we ons ontwikkeld tot een professionele organisatie met expertise in alle verpleegkundige domeinen. We stellen de verpleegkundige zorg van de patiënt centraal. 7 dagen op 7 zorgen we voor meer dan 10.000 patiënten. Dit realiseren we dankzij de inzet en de gedrevenheid van meer dan 850 medewerkers.

We werken ook samen met de 4 andere Vlaamse provinciale VZW’s (Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) en met de Vlaamse Federatie van het Wit-Gele Kruis (gevestigd in Brussel), die een coördinerende rol heeft, vooral naar de overheid.

Vanuit het Provinciaal Secretariaat in Lubbeek worden de 14 plaatselijke afdelingen in Vlaams-Brabant geleid en ondersteund door de directie, door HRM, door de dienst zorgkwaliteit en innovatie, en door financiën en administratie. Het Vlaams DienstenCentrum is hier eveneens gehuisvest en ontwikkelt informatica-toepassingen, zoals het electronisch verpleegdossier, op maat van de Wit-Gele Kruis  organisaties, in Vlaams-Brabant en Limburg.

Aan het hoofd van elke afdeling staat een hoofdverpleegkundige die kan rekenen op de hulp van een adjunct en secretaresse voor de dagelijkse leiding en organisatie van de afdeling. Het gemiddelde van het aantal verpleegkundigen dat in een afdeling werkt ligt rond 50 medewerkers. Wij streven ernaar dat elke afdeling een hechte groep van verpleegkundigen kan zijn, die samen een kwaliteitsvolle patiëntenzorg bieden in de eigen regio. Binnen de afdeling organiseren wij ons in zelfsturende wijkteams met ca. 10 medewerkers. Dit zijn onze We Care Teams, die participeren in het afdelingsbeleid.

Audio : Gesprek met schepen Guy Nechelput


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?