Eerste FietsTelweek brengt fietsgedrag in kaart

VLAAMS-BRABANT - Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september vindt ook de allereerste FietsTelweek plaats. Een week lang telt elke fietser én fietskilometer in Vlaanderen. Ook in Vlaams-Brabant wordt op grote schaal geteld. Met een gratis app en fietstelpunten wil Fietsberaad Vlaanderen meer te weten komen over de fietsers om zo een beter fietsbeleid te stimuleren.

Alsmaar meer Vlamingen springen op de fiets, zowel in hun vrije tijd als voor woon-werkverkeer. Toch weten we heel weinig over fietsers.
‘In 2012 startte de provincie Vlaams-Brabant met metingen en enquêtes op fietssnelwegen. Zo konden we de Vlaamse overheid en al enkele gemeenten overtuigen om meer te investeren in goede fietsinfrastructuur’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Door de samenwerking met Fietsberaad Vlaanderen kunnen we een veel grotere meetcampagne opzetten’.

Fietstelpunten in Vlaams-Brabant

Tijdens de FietsTelweek plaatst de provincie Vlaams-Brabant 17 meetpunten op strategisch uitgekozen locaties. Gemeentebesturen kunnen locaties voorstellen tot midden juli. Daarnaast is het de bedoeling dat gemeentes vrijwilligers engageren om handmatig te tellen.

Gratis FietsTelApp voor fietsers

Fietsers kunnen ook zelf meewerken aan de FietsTelweek door hun eigen fietsgedrag te registreren met hun smartphone. De gratis FietsTelApp is beschikbaar vanaf 20 augustus in de App Store en Google Play. Deze app brengt het aantal fietskilometers en de gevolgde routes in kaart en vertaalt die naar nuttige informatie voor de fietser zoals de impact op mobiliteit, gezondheid en klimaat. Fietsers kunnen via de app ook deelnemen aan een fietswedstrijd.

Dataplatform voor beter fietsbeleid

De gegevens die tijdens de FietsTelweek verzameld worden, komen in een open-dataplatform over fietsgebruik. Dat zal een schat aan informatie opleveren voor alle betrokkenen in het fietsbeleid. Wout Baert, coördinator Fietsberaad Vlaanderen: ‘Inzicht over aantallen, veel gebruikte of te mijden trajecten, snelheden, herkomst en bestemming van fietsers kunnen helpen om fietsers beter te begrijpen en het fietsbeleid verder te verfijnen.’

Volg de FietsTelweek via www.fietstelweek.be en via #FietsTelweekVL op Twitter, Facebook en Instagram.

Breed partnerschap

De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen met de steun en medewerking van de vijf Vlaamse provincies, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse stichting verkeerskunde, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Fietsersbond, steden, gemeenten en politiezones in heel Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Universiteit Gent.

Over Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?