Eenrichtingsverkeer aan 't Klavertje Vier in Bodegem

SINT-MARTENS-BODEGEM - Het schepencollege heeft beslist éénrichtingsverkeer in te stellen in de Sint-Martinusstraat tussen de Processiestraat en de Nieuwe Wolsemlaan in Sint-Martens-Bodegem. Met die maatregel gaat college in op voorstel van de verkeerscommissie om een einde maken aan de verkeersonveilige toestand aan de school ’t Klavertje Vier.

De verkeerscommissie was van oordeel dat de straat aan de school er vrij smal is voor drie voertuigen (parkeerstrook + 2 kruisende wagens) en vindt dat het rijden over de voetpaden dient te worden belet.

De schooldirectie is blij met deze nieuwe maatregel. Deze maatregel heeft een lokale impact, aldus valt het goedkeuren van het aanvullend verkeersreglement onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Op de gemeenteraad van september wordt deze beslissing aan de gemeenteraadsleden meegedeeld. In augustus worden de ouders op de hoogte gebracht. Er komen nieuwe borden en de borden van de zoenzone worden in de andere richting gedraaid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?