Eenoudergezinnen krijgen automatisch korting op milieubelasting

Binnenkort vallen de aanslagbiljetten voor de milieubelasting in de brievenbus van de Hallenaren. Eenoudergezinnen krijgen voortaan automatisch een korting op die belasting.

Een van de komende weken krijgen de inwoners van Halle hun aanslagbiljet voor de milieubelasting in de brievenbus. Jaarlijks betalen gezinnen 55 euro milieubelasting. Gezinnen van één persoon en eenoudergezinnen met minstens 1 minderjarig kind dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres, betalen het verlaagde tarief van 27,50 euro. Eenoudergezinnen worden dus gelijkgesteld met alleenstaande personen. Dat gebeurt voortaan automatisch. Eenoudergezinnen moeten dus geen aanvraag meer doen voor de korting waarop ze recht hebben. De stad werkt namelijk sinds kort met een nieuwe belastingsoftware waardoor de vrijstelling automatisch wordt toegekend.

"Door de coronacrisis hebben veel gezinnen het momenteel financieel wat moeilijker. De gemeenteraad besliste daarom om de milieubelasting pas in het najaar te innen"; laat de stad ook weten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?