Een visie op 'Speelterreinen van de toekomst'

Met een speelterreinenvisie wil de gemeente op een doordachte manier werk maken van het inrichten van speelterreinen. Speelterreinen zijn op de eerste plaats een speelplek voor kinderen en jongeren. Daarnaast zijn ze ook een ontmoetingsplaats en ontspanningsplaats voor ouders en buurtbewoners. Ze verdienen dus zeker aandacht.

Om de speelterreinen zo goed mogelijk in te richten, streeft de gemeente naar een maximale samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten. Ook willen het andere externe partners betrekken, zoals de stuurgroep ‘spelen en bewegen’ en de gebruikers zelf, dat alles aangevuld met professionele expertise.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het speelterrein in de Seizoenswijk. Daar werd een participatietraject opgestart om in te spelen op de wensen en de noden van de buurt. En nu staat het bestek voor de  inrichting ervan op de agenda.

“Verder zal er ingezet worden op een terrein per buurt of woonzone en willen we komaf maken met speelterreinen op straatniveau. Elk kind zal binnen een aanvaardbare en veilige afstand van de eigen woning de mogelijkheid hebben om te gaan spelen. Inzetten op groen en natuurlijke speelelementen vormt ook een belangrijk onderdeel van de visie”, zegt An Speeckaert, schepen van jeugd en schepen van gezin en kinderopvang.

Voor de kleinere speelterreinen ligt de focus op natuurlijke speelomgevingen met ontmoetingsfunctie. De grotere speelterreinen, zoals bijvoorbeeld de Wipweide, worden ingericht met het oog op uitdaging en diversiteit. Voor deze grotere terreinen engageert het bestuur zich om minstens één inclusief speelterrein te voorzien. Hier zullen ook kinderen met een motorische, visuele, mentale of andere beperking zich kunnen uitleven. Elk kind heeft immers recht op speelplezier!

Met de speelterreinenvisie wil het bestuur werken aan een gestructureerde planning voor de toekomst, met een duidelijke timing naar vernieuwing van ieder speelterrein. Er is ook een prioriteitenlijst gekoppeld aan de visie.

An Speeckaert: “Met deze speelterreinenvisie willen we vooral inzetten op het creëren van ontmoetingsplekken om zo de sociale cohesie te bevorderen.  Verder vinden we het ook belangrijk dat onze speelterreinen onderhoudsvriendelijk worden ingericht met voornamelijk natuurlijke speelelementen.  Bovendien engageren we ons om minstens één speelterrein volledig inclusief in te richten.  Met deze visie willen wij goed doordacht en weloverwogen keuzes maken waar we speelterreinen gaan inrichten en wanneer speelterreinen vernieuwd moeten worden. Op deze manier willen wij garant staan voor een mooi en gevarieerd aanbod.”

Groen Sint-Pieters-Leeuw: Maak speelterreinen rookvrij

 De gemeenteraadsfractie van Groen in Sint-Pieters-Leeuw stelt voor om alle speelterreinen in de gemeente rookvrij te maken. “Kinderen hebben het recht om te spelen met hun vriendjes in een omgeving die gezond en rookvrij is. Wij kunnen daar als gemeente het goede voorbeeld in geven door hun speelterrein rookvrij te maken”, stelt Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

 Het verzoek tot rookvrije speelplaatsen kwam begin dit jaar via de leden van de Leeuwse jeugdraad binnen. De fractie van Groen dient het voorstel nu in als amendement bij de speelterreinenvisie die de gemeenteraad op donderdag 27 oktober bespreekt. De fractie vraagt aan het college om met een concreet voorstel te komen.

 “Zien roken, doet roken. Ook bij kinderen. Door de speelterreinen rookvrij te maken vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk”, zegt Steeman. “Als kinderen een gezonde sociale norm leren, dan neemt de kans af dat ze later zelf gaan roken. Nog iedere dag raken minderjarige kinderen verslaafd aan roken. Een kind dat op z'n vijftiende begint te roken, leeft gemiddeld zes tot negen jaar minder lang.”

 Er zijn nog meer voordelen aan een rookvrije speelomgeving. Het terrein zal er netter uitzien door minder peuken en pakjes op de grond en met name kleine kinderen lopen minder risico een peuk op te pakken in de mond te stoppen. Tenslotte zal het ook rokers even stilstaan bij hun verslaving: Het geeft stoppers een extra steuntje in de rug.

 Steeman: “Ik reken op de steun van mijn collega-raadsleden op dit voorstel. Samen kunnen we zorgen voor een gezonde en veilige speelomgeving voor onze kinderen.”

Het voorstel is goedgekeurd met 28 stemmen voor en 3 onthoudingen. 

 Bekijk de website van Generatie Rookvrij voor meer informatie, argumenten en een stappenplan. https://www.generatierookvrij.be/wat-kan-ik-doen/aan-de-slag-met-je-organisatie/sport-spel

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?