Een streekcoördinator hoort wat er leeft

Jos Huwaert begon zijn loopbaan bij Pajottenland + in 2004 toen deze streekvereniging nog in haar kinderschoenen stond. Hij schreef intussen, als coördinator, al twee ontwikkelingsstrategieën uit. Pajottenland + zoekt nu een opvolger voor hem. Zie ook: Vacature

Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en 24 (socio-culturele, economische en ecologische) verenigingen die in de streek actief zijn.

Pajottenland+ ontstond in het kader van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+. Op basis van het ontwikkelingsplan dat Pajottenland+ in juli 2002 indiende, werd het Pajottenland eind december van dat jaar erkend als één van de vijf Vlaamse Leader+ gebieden.

Jezelf uitvinden

Jos Huwaert startte bij Pajottenland in 2004 als opvolger voor coördinator Kathleen De Coninck. “Ik schreef de laatste twee ontwikkelingsstrategieën grotendeels uit na overlegmomenten met gemeentebesturen en middenveldorganisaties. Daar werd gedistilleerd wat er in de ontwikkelingsstrategieën komt. Mijn opvolger zal er ook haar of zijn creativiteit in kwijt kunnen want na het meebouwen aan twee ontwikkelingsstrategieën kan een frisse geest ook voor wat vernieuwing zorgen. Je kan jezelf niet steeds opnieuw blijven uitvinden.”

“Toen ik begon groeide Pajottenland + nog uit de kinderschoenen en beperkte het zich nog tot de basiswerking, het opzetten en bespreken van de Leader-oproepen, het goedkeuren van projectvoorstellen en zo meer. Er was nog geen eigen projectwerking. Van uit het bestuur  groeide het idee om Pajottenland + een aantal projecten te gaan opzetten voor de 7 gemeenten al dan niet coördinerend. Een neutrale organisatie als Pajottenland + is daar dan een ideale motor voor. Eén van de deeltaken van een Leader-coördinator en voor de besturen is het mee dynamiseren van een regio.”

Burgemeestervergaderingen

“Leader-coördinator is een boeiende en zeer gevarieerde job. Je kan zelf met voorstellen naar de gemeenten stappen en werken met hun ideeën. Je kan ook werken met de inbreng van de middenveldorganisaties. Je kan de ideeën voorstellen en terugkoppelen op de maandelijkse burgemeestervergaderingen waar de 7 burgemeesters deel van uit maken. Zo kom je tot projecten die je dan moet uitschrijven.”

“Natuurlijk komt er ook wat administratie bij. Je krijgt middelen ter beschikking van Europa, Vlaanderen en de provincie waarvoor er ook verantwoording moet worden afgelegd. Daar kan je niet buiten maar de creativiteit die je in de job kan leggen overheerst tegenover het administratieve. Je hoort wat er leeft.”

Streekvermarkting

“In 2008 hebben we ons eerste project rond streekvermarkting of regional branding opgestart op voor alle gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei, voorstel van de provincie. Het gebied van die 7 oorspronkelijke gemeente was te klein om daarin de lokale producten te promoten. In 2012 hebben de Unique Selling Points opgezet, of wat hebben wij wat ze elders niet hebben. Zo kwamen we op de 3 B’s. Bruegel, lambiekbieren en boerenpaarden.”

Pajottenland + speelde ook een rol in de Week van de Volkscafés, nadat werd vast gesteld dat onze dorpen doodbloeden. We hebben het één keer opgezet met de bedoeling dan de gemeenten het zouden oppikken en verderzetten maar dat is spijtig genoeg niet gebeurd. Het was nochtans ook een manier om weer wat schwung in onze dorpen te brengen. Wat blijft er in onze plattelandsgemeenten nog over van het sociaal leven?”

Begeesteren

“We hebben gedurende die jaren een aantal stappen gezet waarop een coördinator kan verder bouwen. Het is een job waarin je moet proberen te begeesteren. Ondertussen hangt de regio al wat beter aan elkaar, veel meer mensen leerden elkaar beter kennen, het intergemeentelijke zit er al meer in. Er werken nog andere organisaties intergemeentelijk. We zijn wellicht de enige regio waar je naast een Leaderwerking ook een Regionaal Landschap, een Erfgoedcel en Toerisme hebt, die regelmatig samen zitten en elkaar vinden, waar het Bruegeljaar nu een hoogtepunt is. Dat vergemakkelijkt ook een aantal zaken. Zoals Bruegel kan je via meerdere kanalen oppikken en verspreiden waardoor je het meer kan in de kijker zetten”, zegt Jos Huwaert.

Werkbaar werken

Huwaert kreeg van de arts de raad om het wat rustiger aan te doen. “De nieuwe coördinator zal zich stilaan inwerken van mij een aantal taken overnemen. Ik zal me nog volop gaan bezig houden met het Pajottenland-merk waar we in het najaar nieuwe stappen gaan zetten”, besluit Jos Huwaert.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?