Een rustplekje in gemeenteschool 't Rakkertje

Leerlingen van gemeenteschool ’t Rakkertje en hun ouders waren er al langer vragende partij voor. En nu hebben ze het eindelijk gekregen, een rustoase op de speelplaats waar moeders en vaders in alle rust kunnen wachten op hun zoon of dochter en waar kinderen even de kans hebben om uit te blazen.

De aanleg van deze rustoase begon tijdens de paasvakantie. Op die manier hadden de leerlingen geen last van de werken tijdens de lesuren en speeltijden. In totaal kostten de werken zo’n 2.500 euro. “De leerlingen gaven al langer aan dat ze graag zo’n plekje wilden”, vertelt directeur David Minner. “Ook de leerkrachten waren voorstander van dit idee. Alles gebeurde in onderling overleg met de academie die hier ook thuis is. We hebben ook de ouderraad en leerlingenraad bij dit idee betrokken om zo iedereen inspraak te geven.”

Deze rustplek werd gecreëerd dankzij een samenwerking tussen gemeenteschool ’t Rakkertje, medewerkers van de technische dienst van de gemeente en de academie. Met dit rustoord wil de school voldoen aan de wensen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar die momenteel gebruikmaken van de schoolinfrastructuur in de Hendrik Ghijselenstraat.

In overleg met de leerlingen

“Uit gesprekken met de leerlingenraad bleek dat zij echt wel nood hadden aan zo’n rustplek die niet wordt ingepalmd door de voetballende kinderen die ook aanwezig zijn tijdens de speeltijd”, zegt directeur David Minner. “Toen het eerste, tweede en derde leerjaar hier naar school gingen was dat minder het geval. We hebben nu een soort van zone-systeem gemaakt op de speelplaats.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?