Een nieuwe toekomst voor de basisschool en stationsomgeving

De percelen ter hoogte van het station van Huizingen, waar het voormalig restaurant ‘t Groen Blaffeturke gelegen was, wachten samen met de gemeentelijke basisschool op een nieuwe invulling. De gemeente wil deze kans grijpen om samen met de bewoners na te denken over een nieuwe toekomst voor deze plek en wil daarom een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opmaken.

"Door de opmaak van zo’n plan zal het mogelijk zijn woningen te realiseren op het perceel van het voormalig restaurant ’t Groen Blaffeturke, dat in eigendom is van Woonpunt Zennevallei", laat de gemeente Beersel weten. "Bovendien willen we deze plek verder ontwikkelen als een veilige onthaalzone voor de school en het station in een groene omgeving. Er zal ook een samenwerking plaats vinden tussen Woonpunt Zennevallei en de gemeente voor de realisatie van een nieuwe kleuterschool in combinatie met wonen."

Participeer

De gemeente geeft de inwoners de kans om in een vroeg stadium de ontwerpideeën te bekijken en bezorgdheden én verbeterpunten mee te delen. "Voor dit RUP organiseren we een adviesronde en een publiek infomoment. Tijdens de adviesronde - die loopt van dinsdag 12 januari 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021 - kunnen de documenten geraadpleegd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening na het maken van een afspraak."

Opmerkingen en adviezen op het RUP Groen Blaffeturke kunnen ten laatste op 12 maart 2021 schriftelijk of digitaal bezorgd worden aan de dienst Ruimtelijke Ordening - Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg of via rom@beersel.be.

Er wordt een infomoment georganiseerd op 21 januari 2021 tussen 17.00u en 19.00u. Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via dit inschrijvingsformulier.

In vorige berichtgevingen werden andere datums weergegeven. De vooropgestelde termijnen werden helaas niet gehaald. Om procedurefouten te vermijden, zal de adviesvraag verplaatst worden van 12 januari 2021 tot en met 12 maart 2021. Vanaf 12 januari 2021 zullen de startnota, de procesnota en de mobiliteitsstudie beschikbaar zijn op de website. Het participatiemoment op donderdag 21 januari 2021 blijft behouden. U kan zich hiervoor inschrijven via het inschrijvingsformulier.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?