Een lange of geen gemeenteraad in Lennik

LENNIK – De gemeenteraad van vanavond 22 juni kan ofwel heel lang duren, ofwel snel voorbij zijn. De oppositie (N-VA - Lennik²) diende een reeks bijkomende agendapunten in en kan daarbuiten ook nog een reeks vragen stellen. Maar de gemeenteraad zou ook gewoon kunnen niet doorgaan als de meerderheid (LB-OpenVLD/CD&V) weer niet in aantal is.

Gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen liet al weten dat ze om gezondheidsredenen niet kan aanwezig zijn en waarschijnlijk komt Filip Van Ginderdeuren nog niet naar de gemeenteraad. Ook vorige gemeenteraad was de meerderheid niet in aantal maar toen liet de oppositie de vergadering wel doorgaan. De oppositie deed dat uit respect voor het afwezige gemeenteraadslid Willy De Waele maar kreeg tijdens die gemeenteraad niet het verwachte respect voor hun aangebrachte voorstellen. Het is dus niet zeker dat de oppositie deze keer zal blijven zitten waardoor de gemeenteraad niet kan doorgaan. De voorzitter moet dan een nieuwe gemeenteraad samenroepen, die sowieso doorgaat ook al is de meerderheid niet in aantal.

Agendapunten geagendeerd door de meerderheid LB-Open-VLD/CD&V

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18-05-2015

2. Opmaak commercieel-strategisch plan voor de gemeente Lennik – Toelichting

3. Financiën – Wijziging meerjarenplan 2015-2019 & budgetwijziging nr.1 2015 – Vaststelling

4. Financiën – Jaarrekening 2014 – Vaststelling

5. Academie Peter Benoit– Actualisering arbeidsreglement – Goedkeuring

6. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Complementaire verkoop aan Vlabinvest– Goedkeuring

7. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé - verkavelingsaanvraag – Lombeeksestraat tussen huisnummers 23 en 33 - Dossiernummer 2015/v09-a

Agendapunten geagendeerd door de oppositie

Punt aangevraagd door de heer Erik O:

1. Voorstel camera’s voor sluikstorten aan glasbakken - Stemming

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:

2. Voorstel Brusselse Metropolitane Gemeenschap gelanceerd door het Brussels Gewest

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder:

3. Voorstel tot oprichten van een kindergemeenteraad

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:

4. Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw: Informatiemoment

Punten aangevraagd door de heer Erik O:

5. Voedseloverschotten

6. Waardebonnen – handelszaken

7. Selectieve inzameling van textiel

8. Onderhoud zonder pesticiden

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon:

9. Vragen in verband met parkeerbeleid

10. Vragen in verband met het Vernieuwen Mobiliteitsplan Lennik

11. Vragen in verband drempelhulp

12. Vragen in verband met (halve) Schoolstraat

Punten aangevraagd door de heer Wim Durang:

13. Evaluatie en uitbreiding uitwisselingen Arconate

14. Verdeling schepenbevoegdheden

15. Respecteren van de Lennikse Gronckelman

16. Inhuldiging-volksfeest kunstwerk The Wave – flauwe organisatie en betrokkenheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?