Dynamische sluis weert sluipverkeer maar laat economische activiteit toe

SINT-PIETERS-LEEUW – Vanaf maandag 13 juli 2015 gaat op de Herdeweg de  eerste dynamische sluis in werking. De bareel vervangt een carterblok die verder op ligt. Het is een primeur voor ons land.

De carterblok was zeer doeltreffend maar maakte het landbouwers en andere weggebruikers, die er langs moeste om hun boterham te verdienen, heel moeilijk. De dynamische sluis (poort met beperkte doorgang voor licentiehouders) vervangt een statische sluis (carterblok). Een licentiehouder komt aangereden en kan de poort openen door via zijn GSM een nummer te bellen. De poort opent zich en na het doorrijden sluit deze automatisch.

Land- en tuinbouwers en hulpdiensten kunnen zo vlotter werken en hoeven niet langer om te rijden, terwijl het sluipverkeer van meer dan 700 wagens per dag, zes dagen per week, en dit van 7u tot 18u gespreid, effectief geweerd blijft. Deze week wordt de camerabewaking geplaatst en vanaf maandag 13 juli 2015 kunnen licentiehouders de poort gebruiken.

Het binnengebied tussen Postweg en Brusselbaan kende het grootste probleem van sluipverkeer van de hele gemeente. Reeds 20 jaar sleept het probleem aan. In die twee decennia werden telkens maatregelen genomen, die het probleem van de ene zone naar de andere verschoof. Met het invoeren van de boomstructuur kwam een einde aan het verplaatsen van het probleem. Het gebied blijft volledig bereikbaar is, maar kan niet langer doorkruist worden. Om de nadelen van het omrijden voor land- en tuinbouwers en andere zelfstandigen, die er hun boterham verdienen, te verlichten, wordt de karterblok in de Herdeweg vervangen door een dynamische sluis met selectieve doorgang.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth : “Deze oplossing kwam er na overleg met zowel de actiegroep “pro” als de actiegroep “contra” de sluipwerende maatregelen.

Schepen voor Openbare Werken en Landbouw, Bart Keymolen: “Zo willen we tegemoet komen en een oplossing bieden aan de land- en tuinbouwers voor de nadelige gevolgen van de huidige statische sluizen, die hen een normale werking moeilijker maakt. Onder de noemer leefbaarheid mogen we zeker het werkbaar en dus ook het economisch aspect niet negeren.“

Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth, vult aan: “Ook de bewoners, die in het binnengebied wonen, en niet éénduidig tot een bepaalde hoofdweg behoren, kunnen een licentie krijgen. Hiermee behouden we een duurzame oplossing voor het weren van het vele sluipverkeer, vooraleer de gemeente Anderlecht haar groot woonproject aan Erasmus realiseert. Aangezien iedereen bereikbaar blijft (zonder gebruik van deze poort!), kunnen vrienden en familie ten allen tijde bij iedereen in het binnengebied op bezoek gaan.”

Hulpdiensten

Er is overlegd met de hulpdiensten, die de weg als een doodlopende straat beschouwen. Maar, mocht er door een misverstand of een vergissing toch een wagen van een hulpdienst voor de bareel staan kan de bestuurder contact opnemen met het Communicatiecentrum van de hulpdiensten in Leuven, vanwaar de poort kan geopend worden. Bij een grotere interventie zoals een brand zal de weg 12 uren open blijven.

Aantal licenties

Tot op vandaag vroegen vijftien land- en tuinbouwers een licentie aan. Vijf- en twintig bewoners gaan ook gebruik maken van hun gsm om naar hun woning te kunnen rijden.

Marilène Haspeslag vindt het een goede maatregel:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?