“Durven investeren in de toekomst van Asse”

De meerjarenplanning van de gemeente Asse werd gisterenavond voorgesteld aan de commissie Financiën. De meerderheid, bestaande uit CD&V en NVA, investeert de komende jaren in een nieuwe vrijetijdssite in Zellik, een nieuwbouw voor het deeltijds kunstonderwijs, de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking en moderne infrastructuur voor de school in Mollem, Krokegem en Zellik. Naast de geplande investeringen zet Asse volop in op vlot en veilig verkeer,  openbare netheid, Vlaams beleid en waakzaamheid voor criminaliteit. Aan de hand van vijf speerpunten wil de meerderheid haar beleid de komende jaren naar de Assenaren uitdragen.

De ambities van de gemeente worden samengevat in vijf speerpunten: Koning Fiets, Uiteraard Vlaams, Samen Sterker, Klasse van Asse en Echt Slim. Vijf speerpunten die het beleid de komende vijf jaren meer zichtbaar moet maken. Onder elk speerpunt horen vele acties, investeringen en ambitieuze plannen om de toekomst van Asse vorm te geven. “We willen ons beleid beter uitleggen aan onze inwoners. Waar we voor kiezen en waarom. Dat is onze plicht.”, aldus de bestuursploeg.

Mobiliteit: beter, veiliger, vlotter

De mobiliteit in Asse gemeente verbeteren, is een uitdaging. Door de ligging tussen Aalst en Brussel passeren op een gemiddelde werkdag 20.000 voertuigen door het centrum. “Die voertuigen kunnen we niet wegtoveren, maar we kunnen wel - samen met het gewest en de provincie – volop investeren om onze wegen veiliger te maken. Zeker als je weet dat bijna 5000 kinderen langs deze wegen naar één van de scholen in Asse trekken”, vervolgt burgemeester Van Elsen die ook bevoegd is voor mobiliteit.

“Muurveld, Bloklaan en Hofveld zijn aan een totale herinrichting toe waarbij we, met het ziekenhuis en 2 schoolcampussen in de buurt, extra aandacht besteden aan de zwakke weggebruiker. Daarnaast staat een totale herinrichting van de Brusselsesteenweg in Zellik op het programma, net als de herinrichting van de Assesteenweg. Ook hier gaat onze aandacht naar comfort en veiligheid van de stappers en de trappers.”

Netheidscampagne ‘Asse proper’

Openbare netheid is een ander belangrijk gegeven in het meerjarenplan. Een groot deel van de reacties van inwoners gaat over netheid. Naast de aanwerving van extra personeel dat specifiek op netheid wordt ingezet, moet de heropstart van het veegplan hierop ook een antwoord bieden.

Naast de veegwerken die doorlopend in het centrum van Asse en Zellik worden uitgevoerd, organiseert het bestuur in het voor- en najaar van 2020 opnieuw specifieke opruimingsrondes in de verschillende dorpskernen van de gemeente.
Tijdens de veegweek wordt het hele centrum aangepakt: groenonderhoud, zwerfvuil opruimen en verkeersborden reinigen of herstellen.

Een investering in nieuwe, moderne veegwagens moet het werk van de gemeentelijke arbeiders vergemakkelijken. “Gezien netheid een echt gespreksonderwerp is aan de keukentafel en veel inwoners zich eraan storen, maken we hier de nodige budgetten voor vrij. Niet enkel om het net te houden, maar ook om de pakkans te vergroten bij hardleerse vervuilers”, aldus bevoegde schepen Peter Verbiest.

60 000 ogen kijken mee

Met de oprichting van een Veiligheid Informatie Netwerk (VIN) leverde het bestuur al een inspanning om het veiligheidsgevoel van zijn inwoners te vergroten. Vandaag wil het gemeentebestuur nog een stap verder gaan en alle inwoners inschakelen via verschillende BIN’s (ondersteund door WhatsApp). Een BIN (BuurtInformatieNetwerk) is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.

"We werken preventief samen aan het verbeteren van het onveiligheidsgevoel in een buurt. Bovendien is deze buurtpreventie een adequaat middel ter versterking van de sociale cohesie in de buurten. Door mee onze schouders te zetten onder de totstandkoming van dergelijke netwerken willen we verhoogde waakzaamheid creëren, niet enkel tegen woninginbraken, maar ook tegen sluikstorten, vandalisme, lawaaihinder,… 60 000 ogen zien nu eenmaal meer”, aldus de meerderheid.

Elke Assenaar is een Vlaming

Het speerpunt ‘Uiteraard Vlaams’ is voor dit bestuur ook een belangrijk gegeven. Naast bestaande en nieuw genomen initiatieven komt er in de toekomst meer aandacht voor integratie van anderstaligen (los van het OCMW en de reguliere inburgering) en voor een aangepast taalbeleid in alle scholen. “Elke inwoner is een Assenaar, en elke Assenaar is een Vlaming … is een duidelijk statement. Alleen begrijpt en spreekt niet elke Assenaar op dit moment of wanneer hij in Asse komt wonen goed of voldoende Nederlands. We willen daar samen aan werken.”

Investeren in de toekomst

Met de verschillende projecten uit de meerjarenplanning wil de meerderheid de gemeente klaar maken voor de toekomst. We investeren meer dan 50 miljoen euro voor deze en toekomstige generaties Assenaren. Bovendien is het de ambitie van de meerderheid om op het einde van de rit een begroting in evenwicht af te leveren, zonder de schuldgraad van de gemeente te laten stijgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?