Drogenbos sleept Koesterster 2013 in de wacht

DROGENBOS – De Koesterster 2013 is de provinciale Oscar voor biodiversiteitsprojecten die een voorbeeld zijn voor anderen. Drogenbos kreeg deze prijs uit handen van Kim Ceusters van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De gemeente kreeg de prijs voor de inspanningen bij de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Het Moeras. Die werd uitgebouwd tussen de Verlengde Stallestraat en de Grote Baan. Op die manier wordt het landschap na zo’n dertig jaar weer schilderachtig. Het levensverhaal van schilder en landbouwer Felix De Boeck kan zo worden verder gezet.

“We zijn een cruciale stap vooruit gegaan, ook recent door de goedkeuring van het restauratiedossier van de hoeve van Felix De Boeck”, vertellen de medewerkers van het FeliXart Museum. “Hierdoor wordt Drogenbos als toeristische trekpleister extra in de kijker gezet. Erfgoed, cultuur en natuur kruisen elkaar hier perfect.”

Het projectgebied van Het Moeras ligt ook het traject van een toekomstig Zennepad. Dat zou nog worden ontwikkeld om een verbinding te maken tussen de Groene Wandeling van het Brussels Gewest en de Zennebeemden.

“De gemeente Drogenbos heeft een duidelijke ambitie om meer groen te brengen in de verstedelijkte context en een aangenamere woonomgeving te creëren voor zijn bevolking”, zegt schepen van milieu en openbare leefomgeving Steve Roobaert (Drogenbos Plus-LB). “Hiervoor gaan we verder in de richting die we reeds in 2013 zijn ingeslagen met het ontwikkelen en publiek toegankelijk maken van het natuurgebied Het Moeras. Drogenbos heeft geen grote groengebieden. Maar we zullen de volgende maanden en jaren, door middel van kleinere ingrepen, verder werken aan het creëren van een groen parelsnoer doorheen de gemeente.” 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?