Drie Halse kandidaten op Vlaamse en federale sp.a-lijsten

Marc Snoeck, Peggy Massien en Bertrand Demiddeleer zullen Halle vertegenwoordigen op de Vlaamse en federale sp.a-lijsten. Zo willen ze de Zennestad een stem geven in het parlement.

Vlaams parlement

De Vlaamse sp.a-lijst wordt geduwd door de kersverse Halse burgemeester Marc Snoeck. Hij wil zich vooral inzetten voor meer koopkracht en betere pensioenen. “In de voorbije legislatuur hebben de Vlaamse en federale regeringen vooral bespaard ten koste van de gewone man”, vertelt Snoeck. “Onze pensioenen behoren nog steeds tot de laagste van Europa en een aantal basisbehoeften zoals water en elektriciteit werden de afgelopen jaren fors duurder. Dit is zonder enige twijfel onaanvaardbaar, sp.a pleit daarom voor een basispensioen van minimum 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar gewerkt heeft en een versterking van onze koopkracht, zodat iedereen zekerheid heeft op een goed inkomen. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook broodnodig als je kijkt naar de stijgende armoedecijfers in Vlaanderen”, besluit Snoeck.

Op de derde plaats bij de opvolgers vinden we Bertrand Demiddeleer terug, voorzitter van de Halse gemeenteraad. “Als leerkracht ligt het thema onderwijs mij zeer nauw aan het hart”, zegt Demiddeleer. “Sp.a wil ervoor zorgen dat elk kind kwaliteitsvol onderwijs krijgt, ongeacht hun afkomst. Het is ook vanuit dit oogpunt dat we een maximumfactuur in het secundair onderwijs willen invoeren, zoals die nu ook reeds bestaat in het basisonderwijs. Degelijke scholing is namelijk een basisbehoefte, geen luxeproduct”, besluit Demiddeleer.

Kamer van volksvertegenwoordigers

Op de vijfde plaats voor de kamer van volksvertegenwoordigers staat schepen voor zorg en hulpverlening Peggy Massien. Zij wil vooral haar schouders zetten onder de verbetering van ons huidige zorgstelsel. “Het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie geeft dat iemand die zorg nodig heeft, deze ook krijgt en kan betalen”, stelt Massien. “Wij ijveren dan ook voor een afschaffing van de wachtlijsten in de zorg en de aanwerving van 7.500 extra zorg- en verpleegkundigen in onze ziekenhuizen, alsook 3.500 zorgkundigen in de ouderenzorg.”

En wat met Halle?

Marc, Peggy en Bertrand benadrukken dat hun deelname aan de parlementsverkiezingen niets zal veranderen aan hun engagementen voor Halle, integendeel. “Door deel te nemen aan deze verkiezingen, willen we onze stad net op de kaart zetten en een stem geven in Brussel. Of ze nu willen of niet, ze zullen in het parlement weten waar Halle ligt!” klinkt het in koor.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?