Dr. Spitaelslaan en Blekerijstraat worden gedeeltelijk éénrichtingsverkeer

De Dr. Spitaelslaan en de Blekerijstraat worden gedeeltelijk éénrichtingsverkeer.

In januari 2018 werd er als proef eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Dr. Spitaelslaan, meer bepaald in het gedeelte tussen de Berendries en de Blekerijstraat. Na een evaluatie besliste het bestuur om de huidige proefopstelling te behouden. Voorts wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in een gedeelte van de Blekerijstraat.

De toegelaten rijrichting van de Blekerijstraat is van de Trompstraat naar de Dr. Spitaelslaan. Voor fietsers en bromfietsers klasse A verandert er niets, zij kunnen in beide richtingen blijven rijden. Deze rijrichting heeft 2 voordelen. Zo wordt de gevaarlijke helling van de Blekerijstraat enkele nog  in opgaande richting genomen en de verkeerstromen kruisen elkaar niet langer meer.

Vanaf 10 december wordt de signalisatie aangepast. Vanaf dan zal de nieuwe verkeerssituatie definitief van kracht zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?