Directie De Lijn en vakbonden bereiken akkoord

Tijdens het overleg van deze voormiddag tussen de directie van De Lijn en de vakbonden werd een akkoord bereikt. Het ontwerpakkoord dat vorige donderdag opgesteld werd en tijdens de verzoeningsvergadering van afgelopen dinsdag verder aangepast werd, is vanmorgen ondertekend door alle partijen.

De Lijn verwacht dat de dienstregeling vanaf morgen opnieuw normaal zal verlopen. Momenteel is er nog beperkte hinder in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De Lijn blijft dan ook de reizigers op de hoogte houden van de huidige situatie via de media en haar eigen kanalen.

Aangepast ontwerpakkoord ondertekend

Tijdens het overleg van vorige donderdag werd een ontwerpakkoord opgesteld met betrekking tot de dag- en personeelsplanning van chauffeurs, de vakantieregeling, HR dossiers, aanwervingen en planning voor de Lijncontroleurs. Naar aanleiding van de verzoeningsvergadering werd het ontwerpakkoord verder aangepast en vervolgens dinsdag ook verstuurd naar de vakbonden met de vraag om dit voor te leggen aan hun achterban. Deze aangepaste versie werd vanmorgen ondertekend door alle partijen.

De directie bevestigt dat er de voorbije maanden onder andere enorme inspanningen geleverd werden op vlak van rekrutering en dat die inspanningen ook zullen aanhouden. Ondertussen zijn ook alle vakantiedagen toegekend voor 2019 en de directie bevestigt ook dat ze de vragen in verband met o.a. dag- en maandplanning van de chauffeurs zal blijven oppikken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?