Dilbeekse Tuinbouwvereniging bestaat kwarteeuw

DILBEEK - Het schepencollege van Dilbeek heeft de Tuinbouwvereniging van Dilbeek afgelopen zaterdag ontvangen op het gemeentehuis naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Stichter van de Tuinbouwvereniging was wijlen Jos Kerckhofs die in 1987 enkele enthousiastelingen zoals huidig voorzitter Raymond Longin rond zich wist te scharen.

Schepen van Landbouw Jef Vanderoost prees de enorme variatie in de activiteiten van de vereniging met als rode draad: de passie. Hij kondigde een initiatief in de scholen aan dat de kinderen kennis laat maken met de tuinbouw. De grootste verdienste van deze vereniging, zei de schepen, is dat ze mensen samenbrengt.

Burgemeester Stefaan Platteau overliep even de geschiedenis van de vereniging, die op 3 februari 1987 werd gesticht. De eerste vergadering had plaats op 22 maart, de eerste voordracht op 5 april 1987 toen nog in De Meiboom. Nadien verhuisde de Tuinbouwvereniging tien jaar naar Delbeccha voor haar vergaderingen en voordrachten om tenslotte te belanden in Westrand, de huidige thuisbasis van de vereniging. In 1998 volgde Raymond Longin Jos Kerckhofs op.

De vereniging ontving ook uit handen van deputé Walter Zelderloo een medaille van de provincie. De respectieve echtgenotes van de bestuursleden werden ook in de bloemen gezet en de bestuursleden die er van bij de aanvang bij waren ontvingen een fles champagne.

Raymond Longin dankte in zijn slotwoord zijn collega’s uit het bestuur, de leden en de respectieve vrouwen van de bestuursleden voor hun inspanningen voor de vereniging. Hij wil in dit jubileumjaar opnieuw een boom aanplanten zoals in 2000 en vroeg het schepencollege werk te maken van volkstuintjes.

Het bestuur van de Tuinbouwvereniging bestaat uit Raymond Longin, Arthur Declercq, Jean-Pierre Eggermont, Clement Heremans, Albert Knaepen, Rosanne Matthijs, Tom Pieyns en Melanie Schraepen.

(Foto boven : De aanwezige leden van de Tuinbouwvereniging / Foto onder : voorzitter Raymond Longin met echtgenote Nelly Verhasselt)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?