Dilbeek zet in op lokale wegen

Het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Dilbeek is door de gemeenteraad van september goedgekeurd. Daarmee worden de krijtlijnen voor minstens 10 tot 20 jaar uitgezet. Er komt een informatieve expo in Westrand.

 Nieuw mobiliteitsplan focust op leefbaarheid en verkeersveiligheid

 Lang traject

 "We zijn niet over één nacht ijs gegaan" zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur. "Het oude mobiliteitsplan voldeed niet meer aan de huidige noden. In een eerste fase zijn we naar de deelgemeenten gegaan om de noden en verzuchtingen van de mensen te noteren. Ook adviesraden konden hun zegje doen. Op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan. Het grootste knelpunt is ongetwijfeld de veelheid aan autoverplaatsingen met de gevolgen hiervan op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van wijken, woonstraten enz."

 Inzetten op lokale wegen

 Het mobiliteitsplan kan volgens schepen Quaghebeur als volgt samengevat worden: “het zet in op (dorps)kernen en lokale wegen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid daar te verhogen. Dit is geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de verkeerde plaats. De grote autodruk in Dilbeek verdringt immers de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer. In dit beleidsplan wordt ernaar gestreefd om dat tegen te gaan op lokale wegen. In die zin wordt er ‘bottom-up’ gewerkt. De wegen van hogere categorie blijven het gemotoriseerde verkeer opvangen en waar mogelijk gebeurt dat vlotter. Op de lokale wegen type III (de meeste (woon)straten) verschuift de prioriteit van het gemotoriseerd verkeer naar voetgangers en fietsers. Op verbindings- en ontsluitingswegen gebeurt dat met voet- en fietspaden en/of snelheidsremming en/of aangepaste gemengde inrichting.”

 185 acties

 Die visie wordt vertaald naar een concreet actieplan met maar liefst 185 acties met prioriteiten op korte, middellange en lange termijn. 57 acties hebben betrekking op het uitbouwen van een sluitend fietsnetwerk. Er komt ook een stoepenplan, een aanpassing van de wegencategorisering en er zijn algemene inrichtingsprincipes voor wegen opgenomen. Ook handhaving is een belangrijk onderdeel van het plan: controles op snelheid, fout en hinderlijk parkeren, veiligheid aan schoolomgevingen. 

Schepen Quaghebeur: "Heel wat acties zijn al in uitvoering: de aanleg van fietspaden, herinrichting van dorpskernen, de aanwerving van gemeentelijke vaststellers om controles uit te oefenen, het inrichten van een aantal blauwe zones, de herwaardering van trage wegen, veiligere schoolomgevingen en nog veel meer. Maar ook de volgende bestuursperiodes zal er nog heel wat werk voor de boeg zijn. Er is nu in ieder geval een duidelijke leidraad."

 Standpuntbepaling

 Ook over zaken waar de gemeente geen rechtstreeks impact op heeft, is er een duidelijk standpunt. Zo blijven we de vraag ondersteunen voor een treinstation in Schepdaal, willen we een betere doorstroming op de N8 voor zowel personenwagens als openbaar vervoer en is een sluiting van afrit 12 enkel bespreekbaar indien het verkeer op zowel de Dansaertlaan en de N8 een stuk vlotter verloopt.

 Info in Westrand

 In de gangen van Westrand kan je van 23 oktober tot en met 12 november op informatiepanelen de details van het plan nalezen.

 Alle details zijn ook na te lezen op www.dilbeek.be/mobiliteitsplan.  

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?