Dilbeek wenst alternatief voor complex 13

Het gemeentebestuur van Dilbeek liet tijdens besprekingen in de maand juni met 'De Werkvennootschap' weten weinig enthousiast te zijn over de Noordelijke Keerlus, als oplossing voor een vlotte en verkeersveilige doorstroming aan op- en afrittencomplex 13. Een aantal elementen laten het schepencollege besluiten dat een betere oplossing mogelijk moet zijn.

Ten eerste is de landschappelijke impact van een keerlus van ettelijke kilometers groot, voornamelijk ter hoogte van afrittencomplex 12. Uit de vele reacties van burgers die we hebben ontvangen, blijkt ook dat de "leesbaarheid" van de voorgestelde oplossing klein is. Het is namelijk moeilijk te vatten dat men kilometers noordwaarts moet rijden om eigenlijk zuidwaarts te rijden. Dit zou ook kunnen leiden tot sluipverkeer door de Kaudenaardewijk. Tot slot zijn er tevens bedenkingen bij de scherpe bocht die aan 30km/u genomen moet worden aan het uiteinde van de lus.

Op vraag van het gemeentebestuur heeft De Werkvennootschap een alternatief voorstel uitgewerkt die alle bewegingen logisch ordent op het op- en afrittencomplex (zonder keerlus) én de doorstroming aanzienlijk verbetert en veiliger maakt voor voetgangers en fietsers. Het voorgestelde alternatief - een single point interchange - draagt dan ook de voorkeur van het schepencollege. We vragen dit alternatief verder uit te werken en zullen dit ook verdedigen bij de andere betrokken partners.

Het college blijft intussen aandringen op het betrekken van omwonenden, inzonderheid van de Kaudenaardewijk. Alle alternatieven hebben namelijk een impact op de verkeersafwikkeling in de wijk. Hier maximaal aan remediëren is een noodzaak.

Lees ook: Grote veranderingen op til aan verkeerscomplex Ring / N8


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?